PANAS BERAPI! AKHIRNYA 1MDB SUDAH MENJAWAB SEMUA PERTUDUHAN! WAJIB BACA DAN SEBARKAN!

Penjelasan Isu 1MDB

Sejak minggu lepas, terdapat banyak spekulasi mengenai pelbagai elemen dalam perniagaan 1MDB. Walaupun kebanyakan isu-isu yang dibangkitkan adalah perkara-perkara yang diulang dan telah pun dijawab oleh syarikat pada masa lalu, kami memandang serius tuduhan yang dilemparkan.  Oleh itu, kami ingin mengambil peluang ini untuk memberi respon terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak berasas ini, dengan niat untuk memberi penjelasan dari perspektif kami, dan memberi peluang para pembaca membuat rumusan tersendiri terhadap 1MDB dengan maklumat yang kami sampaikan.
 
Terbitan Bon / Hutang
 
Kebimbangan telah ditimbulkan terhadap kadar faedah 5.75% yang dikenakan kepada bon Islamik RM5.0 billion yang diterbitkan oleh 1MDB pada 2009, dengan tanggapan bahawa ini adalah sebuah bon dengan kadar faedah yang tinggi. Sebagai perbandingan, dinyatakan bahawa sebuah lagi syarikat berkaitan kerajaan, Petronas, telah membayar kadar faedah sebanyak 3.60% untuk bon pada masa yang sama.       
 
Ini adalah perbandingan yang tidak adil dan tidak mengambil kira beberapa faktor-faktor penting.
 
Apabila membeli sesuatu bon, pemberi pinjaman akan mengambil risiko pada kadar tertentu. Lebih lama tempoh pegangan, lebih tinggi risiko untuk pemegang bon. Oleh itu, bon-bon yang mempunyai tempoh matang yang lebih panjang biasanya mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi.
 
Sepanjang pengetahuan kami, satu-satunya bon berkaitan Petronas yang dikeluarkan pada 2009 yang membawa kadar kupon 3.6% adalah untuk bon RM100 juta dengan tempoh pegangan hanya selama tiga tahun. 
 
Dengan tempoh matang yang sangat jauh berbeza, tidaklah mengejutkan jika bon yang diterbitkan 1MDB mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi.    
 
Secara umumnya, adalah penting untuk dinyatakan bahawa bon yang dikeluarkan oleh1MDB pada 2009 merupakan bon pertama Malaysia dengan tempoh pegangan selama 30 tahun, dan juga merupakan bon Islamik pertama yang dikeluarkan dengan tempoh matang sepanjang itu. 
 
Dengan keadaan ekonomi pada masa itu, hakikat bahawa 1MDB berjaya menjana jumlah dana sebesar ini mencerminkan sokongan, nama baik dan keyakinan yang diletakkan terhadap syarikat.
 
Kami juga memandang serius spekulasi tidak berasas bahawa sebahagian daripada kadar faedah ini telah dibayar kepada ‘orang tengah’ sebagai sejenis bayaran manfaat.  Ini adalah tuduhan yang serius.  Kami ingin menjelaskan secara tegas bahawa keseluruhan 5.75% kadar faedah tahunan tersebut adalah dibayar kepada para pemegang bon, yang antaranya terdiri daripada institusi-institusi terulung di Malaysia, dua kali setahun mengikut jadual pembayaran. Untuk mengatakan sebaliknya atau menyindir bahawa sebahagian jumlah dibayar kepada ‘orang tengah’ adalah secara faktanya tidak benar.          
 
Selanjutnya, kebimbangan juga telah ditimbulkan mengenai komisen dan fi yang ditanggung oleh1MDB untuk terbitan dua hutang tambahan pada tahun 2012 dan 2013, masing-masing untuk US$1.75 billion dan US$3.0 billion. 
 
Kedua-dua bon ini telah dikeluarkan pada kadar diskaun yang biasa bagi tawaran-tawaran bon. Sebarang perbezaan di antara nilai tara (par value) dan perolehan bersih sebuah bon tidak hanya meliputi bayaran dan perbelanjaan lain, tetapi juga hasil efektifnya (effective yield) yang turut mengambil kira diskaun dan baki tempoh pegangan bon.     
 
Kami ingin menjelaskan bahawa sejumlah besar perbezaan di antara nilai tara (par value) bon tersebut dan perolehan bersih adalah berkaitan dengan bon dikeluarkan pada kadar diskaun. Keputusan ini diambil untuk memastikan kejayaan menyempurnakan pengumpulan dana berpandukan faktor dalaman dan luaran pasaran, kepantasan untuk melaksanakan tawaran dan skala penajajaminan (underwriting). 
 
Kedua-dua terbitan hutang dijamin penuh oleh Goldman Sachs, sebuah bank pelaburan terkemuka antarabangsa. Ianya merupakan salah satu daripada sejumlah kecil bank yang mempunyai kemampuan untuk menjamin terbitan hutang sebesar ini. Bon-bon yang dikeluarkan pada kadar diskaun kepada nilai taranya (par value) memastikan kejayaan terbitan hutang kami tepat pada masanya, dalam keadaan ekonomi global yang masih tidak stabil ketika itu.   
 
Berkaitan transaksi yang dinyatakan di atas, kami memandang serius sindiran bahawa Goldman Sachs mungkin telah membuat bayaran kepada pihak ketiga, satu tuduhan yang kami nafikan dengan tegas. Goldman Sachs telah menyatakan secara terbuka: “Selain daripada firma perundangan dan perakaunan yang menyediakan khidmat professional, tiada fi atau komisen dibayar oleh 1MDB atau Goldman Sachs kepada pihak luar ketiga berkaitan dengan transaksi-transaksi ini, dan kami tidak pernah diarahkan oleh 1MDB atau sesiapa pun untuk membuat sebarang bayaran atau komisen”.            
 
Kadar Hutang
 
Seperti mana-mana syarikat besar, 1MDB telah menjana modal melalui pasaran hutang antarabangsa untuk membiayai projek-projek tertentu, pada skala yang memerlukan kami untuk berbuat demikian. Kesemua hutang kami adalah disokong oleh aset yang kukuh, dan jumlah keseluruhan aset kami (RM44.67 billion pada tahun kewangan berakhir Mac 2013) dengan selesa melangkaui jumlah keseluruhan hutang kami (RM37 billion dalam tempoh yang sama).
 
Adalah penting juga untuk dinyatakan bahawa kami tidak pernah terlepas membuat pembayaran mengikut jadual, dan kami juga tidak berniat untuk berbuat demikian. Kebolehan kami yang konsisten dalam meraih dana di pasaran antarabangsa dan daripada pelabur yang berkualiti, mencerminkan keyakinan mereka terhadap kami. Penyenaraian aset tenaga kami adalah satu daripada siri usaha yang kami rancang bagi mengurangkan hutang kami.  
 
Selain itu, kami sedang memajukan perniagaan hartanah kami dengan projek-projek seperti TRX dan Bandar Malaysia. Sejak tahun lepas, kami telah memeterai beberapa perjanjian dengan syarikat-syarikat terkemuka dan institusi-institusi dari seluruh dunia seperti Lend Lease, sebuah kumpulan hartanah dan infrastruktur antarabangsa. Semua ini akan membawa kepada aliran masuk dana ke Malaysia.     
 
Kami berterusan meningkatkan nilai aset hartanah kami bagi membolehkan kami mendapat perolehan yang boleh digunakan untuk memacu pertumbuhan masa depan serta mengurangkan kadar hutang kami.
 
Terlebih Bayar untuk Aset
 
Selain dakwaan-dakwaan berkenaan terbitan hutang 1MDB, tuduhan-tuduhan mengenai jumlah yang dibayar 1MDB untuk aset-aset tenaga dan hartanah juga telah ditimbulkan semula sekali lagi.
 
Seperti mana-mana syarikat lain, kami hanya memperoleh aset apabila kami yakin bahawa ia akan memberikan nilai yang tinggi kepada perniagaan kami. Sejajar dengan sasaran strategik Kerajaan untuk menjamin bekalan tenaga Malaysia, kami telah membeli beberapa aset tenaga sejak 2012. Pembelian ini telah membolehkan kami untuk mempelbagaikan campuran bahan api dan risiko negara kami, selain mendapat manfaat daripada aliran tunai yang sihat serta kepakaran pihak pengurusan yang unggul.   
 
Dakwaan-dakwaan berkaitan jumlah yang kami bayar untuk aset-aset tenaga kami berkisar tentang nilai yang dikaitkan kepada aset-aset berkenaan pada masa ianya dibeli dan berdasarkan kepada andaian tertentu yang dibuat oleh pihak luar. Walau bagaimanapun, kami memandang jauh dan mengambil kira sinergi yang lebih meluas untuk kumpulan, di samping impak sosial dan ekonomi kepada negara, ketika membuat penilaian terhadap aset-aset tersebut serta ramalan pulangan ekonomi. Oleh itu, kami percaya bahawa nilai yang kami bayar bagi aset-aset ini – yang mungkin melibatkan pembayaran yang premium, adalah perkara biasa apabila membeli perniagaan lain – sepadan dengan potensi semasa dan masa depan aset-aset tersebut.    
 
1MDB juga telah menerima dakwaan bahawa ia telah membayar lebih untuk beberapa keping tanah di Pulau Pinang.  Tanah yang dipersoalkan terletak di pusat bandar Air Itam, sebuah kawasan yang mendapat permintaan tinggi di mana harga hartanah telah menampakkan kenaikan yang tinggi sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
 
Saiz tanah yang dibeli membenarkan kami untuk membina hampir 10,000 rumah mampu milik, dan kami berniat untuk menggunakan beberapa keping tanah yang tinggal – yang bersaiz besar – untuk tujuan pembangunan lain yang kami harapkan bakal menjana nilai yang tinggi. Oleh itu, kami yakin dapat menambah nilai keseluruhan tanah tersebut, dan percaya harga yang kami bayar adalah berbaloi.
 
Ini dicerminkan dalam harga yang telah dibayar pemaju lain untuk membeli tanah di kawasan sekitar di mana pada harga RM200 sekaki persegi, adalah agak tinggi berbanding apa yang kami bayar. Salah satu contoh, pada tahun 2013, lebih kurang 9.8 hektar tanah di Air Itam telah dibeli pada harga RM267.4 juta, kira-kira RM251 sekaki persegi, untuk pembangunan kegunaan bercampur. 
 
Layanan Istimewa untuk Tender Projek Janakuasa
 
Kedudukan kami sebagai pengeluar tenaga bebas kedua terbesar di Malaysia, rekod prestasi yang baik dalam sektor, serta pihak pengurusan berpengalaman bermakna kami adalah pemain kompetitif di dalam sebarang proses bidaan tender. Pada awal tahun ini, konsortium bersama yang dianggotai oleh 1MDB dan Mitsui & Co telah mengambil bahagian dalam proses bidaan tender terbuka dan kompetitif untuk sebuah loji janakuasa arang batu berkapasiti 2,000MW yang dikenali sebagai Projek 3B. Setelah membuat pertimbangan sewajarnya terhadap pelbagai bidaan lain, Suruhanjaya Tenaga mengumumkan bahawa konsortium kami telah dipilih sebagai pembida pilihan.      
 
Kemudian, ada yang mengatakan 1MDB menerima layanan istimewa, dan bidaan bersama kami adalah tidak sebaik bidaan yang dihantar oleh pembida-pembida lain dalam proses tersebut. Sebarang penganugerahan adalah berdasarkan beberapa pertimbangan untuk memastikan bekalan tenaga yang terjamin dan menjimatkan kepada pengguna, sebagai contoh: standard teknikal bidaan tersebut, rekod prestasi syarikat, harga tawaran, keperluan untuk melaksanakan projek dengan segera dan jaminan tenaga serta kos keseluruhan sistem bidaan tersebut.          
 
Seperti yang diumumkan oleh Suruhanjaya Tenaga dalam kenyataannya, Konsortium 1MDB-Mitsui telah memenangi proses bidaan “secara adil dan saksama dengan teknologi yang terbukti yang bakal meningkatkan jaminan bekalan tenaga seperti yang dijangkakan daripada stesen janakuasa arang batu berkapasiti 2000MW yang beroperasi di dalam sistem grid sebesar kita”.     
 
Ia juga penting untuk dinyatakan bahawa 1MDB tidak berjaya dalam proses bidaan tender lain yang kami sertai, seperti loji gas Prai dan loji arang batu berkapasiti 1000MW. Kedua-dua projek ini dimenangi TNB, yang pada pandangan pihak berkuasa telah menawarkan pakej yang lebih baik, walaupun 1MDB menawarkan harga bidaan terendah untuk proses tender Prai.   
 
Ia akan membantu memperbaiki pulangan ekuiti penaja projek, disebabkan oleh kesan nilai masa (time value) terhadap wang, kerana bayaran dibuat dahulu dan bukannya daripada aliran wang tunai operasi projek tersebut. Jumlahnya dibincangkan dan tertakluk kepada kelulusan pemberi pinjaman.   

1MDB ingin menyatakan bahawa consortium kami membayar kurang daripada RM8 juta untuk menyediakan dan menghantar bidaan kami untuk Projek 3B. Ini adalah kira-kira separuh daripada jumlah yang dibelanjakan oleh pembida lain pada peringkat ini menurut dakwaan sebuah akhbar bisnes harian.
 
Sepanjang pengetahuan kami, tiada pembida lain yang tampil ke hadapan untuk mendedahkan maklumat ini kerana ianya adalah maklumat perniagaan yang sulit. Kami mendedahkan perkara ini kerana kami ingin menghentikan sindiran yang tidak berasas ini.      
 
1MDB tidak membelanjakan US$100 juta untuk mendapatkan Projek 3B.
 
Sebaik sahaja mendapat projek tersebut, Konsortium 1MDB-Mitsui bergerak ke peringkat pembangunan seterusnya untuk membolehkan stesen janakuasa tersebut beroperasi, dijangkakan pada tahun 2018. Majoriti kos pembangunan adalah dibelanjakan dalam tempoh pembangunan ini. 
 
Kos pembangunan atau fi pembangunan adalah apa yang dibayar kepada penaja projek untuk kerja pembangunan yang dilakukan oleh penaja projek untuk merealisasikan projek tersebut, daripada proses bidaan sehinggalah kepada operasi stesen janakuasa.  Ianya bukan merupakan kos  pembayaran balik.
 
Untuk pembiayaan projek industri tenaga, kos pembangunan biasanya terletak di antara 5% hingga 8%. Kos pembangunan kami – termasuk sebarang fi pembangunan yang ditanggung oleh kedua-dua rakan kongsi projek, 1MDB dan Mitsui – adalah 5.5% daripada kos projek, suatu kadar yang rendah. 
 
1MDB yakin dengan cara pembiayaan projek antarabangsa kami yang dijalankan dengan kerjasama erat rakan kongsi antarabangsa kami Mitsui,  salah satu syarikat perdagangan am terbesar di Jepun. Pembiayaan projek sebegini di mana ekuiti disuntik kemudian (back-ended), merupakan yang pertama di Malaysia tetapi adalah amalan biasa untuk projek-projek antarabangsa yang besar.    
 
Ia akan membantu memperbaiki pulangan ekuiti penaja projek, disebabkan oleh kesan nilai masa (time value) terhadap wang, kerana bayaran dibuat dahulu dan bukannya daripada aliran wang tunai operasi projek tersebut. Jumlahnya dibincangkan dan tertakluk kepada kelulusan pemberi pinjaman.   
 
Selanjutnya, sebarang tuduhan bahawa pemegang bon 3B kami akan menanggung risiko tersembunyi adalah sama sekali tidak benar dan tidak bertanggungjawab. Bon kami didatangkan dengan jaminan bank yang memastikan komitmen promoter dalam suntikan ekuiti. Keselamatan aliran wang tunai dan pulangan kepada pemegang bon adalah terjamin

Parpukari: Inilah penjelasan panjang lebar dari 1MDB. Kalau masih tak berpuashati lagi aku tak tau nak cakap apa dah.

35 Responses to "PANAS BERAPI! AKHIRNYA 1MDB SUDAH MENJAWAB SEMUA PERTUDUHAN! WAJIB BACA DAN SEBARKAN!"

 1. Masalahnya sekarang ini, rakyat sendiri keliru apakah itu sebenarnya 1MDB, sebuah entiti perniagaan atau sebuah entiti penghutang untuk kepentingan nafsu syok sendiri Najib. Malahan pernahkah 1MDB membentangkan kepada parlimen atau Jawatankuasa Pemeriksa Kira-Kira Wang Negara berhubung penyata kira-kira serta penyata imbangan tahunan 1MDB? Isunya sekarang ini adalah rakyat tidak jelas apa sebenarnya yang dibuat oleh 1MDB serta bagaimanakah 1MDB itu beroperasi pun kita tak tahu, bukannya nak ambil tahu secara terperinci, sekadar gambaran umum pun kita tak jelas pasal 1MDB ini. Najib jangan lagi nak menyembunyikan kebenaran dari rakyat Malaysia, kita tidak mahu gelembung pasaran yang melanda Amerika beberapa tahun lalu yang menyebabkan beberapa syarikat gergasi muflis serta banyak perniagaan muflis, berjuta orang di Amerika terjejas akibat kehilangan pekerjaan, kita tidak mahu perkara sebegini berulang di Malaysia.

  Semoga blogger seperti Parpukari bertanggungjawab di atas laporan yang dibuat, jangan asyik menjilat Najib sedangkan apa yang dibuat oleh Najib adalah salah dan membahayakan negara.

  ReplyDelete
 2. Bro..ni copy paste dri website 1MDB kan?

  The Reading Mand

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yup..copy paste. This one i think is from frequent ask question. So its not a direct respond to Dr.M questions and query.

   The Another Reading Man

   Delete
 3. Wajib baca ? Ingatkan sembahyang jer yang wajib , baca pun wajib ?

  ReplyDelete
 4. Yang Ku Nan mengelabah suruh tarik balik report tu apasal? Tak de salah, rasuah apa nak takut dengan siasatan polis. Yang dok ungkit pasal 1MDB ni kebanyakkannya dari TDM. Pasal ni ada blogger UMNO terkenal boleh catat dlm status FB nya ..kasih dan hormat nya pada Tun dah menipis... apahal...dah kenyang dapat gaji blogger dari Najib ke..

  ReplyDelete
 5. Kena jawab dengan polislah. Bukan main hentam jawab guna blogger.

  ReplyDelete
 6. Nyatakan yang benar. Itu saja. Blogger pun ada tanggungjawab. Jgn kerana nk jaga pemimpin. Masa depan anak cucu kita tergadai. Kalau 1MDB berjaya bagus. Tapi apa perlu lg 1MDB bila kita ada Khazanah Nasional.

  ReplyDelete
 7. Copy - paste - baca
  Isu sudah selesai.

  Terima kasih Najib.

  ReplyDelete
 8. Jangan tulis BON lah mangkok.BON itu adalah HUTANG dan HUTANG itu adalah BON.Nanti orang kampung baca dia ingat BON tu macam sejenis James Bond yang bekerja sebagai akauntan di 1MDB.

  Parpu mesti happy dapat share sikit-sikit duit yang berbilion-bilion tu.Kita plak stanby ler untuk tanggung balik apa-apa musibah yang bakal terjadi jika mereka GAGAL menguruskan WANG yang khabarnya dana dari duit negara.💩 taik takkan berbau jika takder orang yang berak dalam seluar.

  ChaiiiiTTT.....!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Betul saudara ReentryCapsul, Najib memang menipu pasal 1MDB ini, kerana dana dari hutang 1MDB ini digunakan untuk Najib berbelanja bagi tujuan mempromosikan dirinya, pelaburan entah ke mana, wang entah ke mana, negara makin tenat, ini semua angkara Najib.

   Rakyat sendiri tidak jelas apakah sebenarnya 1MDB itu, apakah aktiviti perniagaannya jika 1MDB itu benar-benar menjalankan aktiviti perniagaan.

   Malaysia akan punah jika Najib berterusan menjadi Perdana Menteri serta dengan sokongan tukang kipas, tukang ampu, tukang bodek, tukang pecacai seperti Parpukari ini, maka makin cepatlah negara ini musnah dan rakyat menderita, jenis sokong membawa rebah.

   Kepada Najib, cepatlah kau belah dari UMNO, aku makin hari makin meluat dan makin bimbang dengan kedudukan UMNO dan Barisan Nasional dalam mengharungi PRU 14 serta PRN Sarawak tidak lama lagi. Blah la Najib.

   Najib, kau mungkin akan berfikiran, semoga nanti kami yang kritik kau akan puji kau dan bersyukur dengan apa yang kau buat ini, sedangkan bukannya kami nak puji, malahan generasi akan datang juga akan mengenang kau sebagai Perdana Menteri yang GAGAL serta PEMUSNAH dan PELINGKUP terhadap UMNO dan Barisan Nasional.

   Kepada Parpukari, bodeklah hingga UMNO rebah, ampulah hingga Barisan Nasional tumbang, semoga kau puas hati menjadi pecacai bertaraf Raja Mendeliar dan Si Kitol, jenis penyokong membawa rebah.

   Sedarlah diri.

   Delete
  2. Seperti biasa Ah Jib Gor akan pretend macam takder aper-aper berlaku seolah-olah dia baru keluar berak dari jamban di rumahnya di tengah hening malam dan terus sambung tido.

   Delete
 9. 5.75% kadar pinjaman setahun,5 billion pinjaman ,30 tahun tempoh pinjaman,cagaran asset yang dimiliki.

  wow kayalah pemberi pinjaman.

  ReplyDelete
 10. Parpukari, aku memang minat baca blog ko. Tapi kalau macam ni punya posting untuk pertahankan 1MDB dah macam gampang/Bangang aku rasa.

  Tolonglah Parpukari untuk siasat lebih terperinci pasal 1MDB. Jangan nak defend jer. 1MDB tu memang dah jadi libility kepada kerajaan. Tolong betulkan Najib tu. Tulislah perkara yang benar walaupun pahit.

  1MDB = Dana kekayaan negara. Sekarang dah jadi Dana untuk negara menjadi muflis dek kerana kebangangngan Najib mengurus negara.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bila bercakap perkara benar dengan Najib di mana perkara benar itu pahit diterima oleh Najib, maka Najib akan otomatik berubah menjadi tunggul. Najib akan menjadi manusia yang sangat aktif mendengar apabila dia dipuji dengan pelbagai pujian yang berasaskan pembohongan dan ini akan diterima oleh Najib dengan sepenuh jiwa raga walaupun ianya sekadar pembohongan kerana Najib jenis manusia syok sendiri. Sedarlah semua.

   Delete
  2. aku tak rasa pn yg najib tu syok sndri...apa yg dia buat itulah pujian yg dia dpt..he deserve it rite..biasalah org mcm ko nie mmg xprnh puas hati dgn apa yg PM kita buat..ada sajelh bnda yg korg nk cri salahnya..!

   Delete
  3. Deserve kepala burit ngkau lah Mawar Taik Hitam!

   ChaiiiTTT...!!!

   Delete
 11. aku memang jarang2 baca blog hang parpukari sbb hang bukan blogger tulin, tajuk aje gempak, asyik2 cerita blogger lain yang hang share (link) dalam blog hang. Apa pun carry on bro, janji hang kenyang, duit masuk, salah/betul negara nak lingkup tak usah peduli. blogger tahi kucing

  ReplyDelete
  Replies
  1. laa yg ko nk sakit ati sgt ngn parpu nie pesal pulak..ikut suka dia lah apa yg dia nak buat..dia xkacau ko pn kn..! ngok pny 007!

   Delete
  2. pasai apa nak angin dgn aku pulak MAWAR HITAM, aku gentel hang punya ...... ke?

   Delete
  3. Bro...mawar hitam tu parpunggungentel jugak kottt

   Delete
 12. 1.1 MDB akan senasib dengan NFC!!akan lingkup TAPI akan ada orang jadi KAYA!!
  2.yang penting kita akan KAYA!!syarikat lingkup!!biaq pi la!!nawaitu utama ialah wujudkan syarikat!!dapat bantuan kerajaan!!KAYA!!!!
  3.itulah cara UMNO!!!

  ReplyDelete
 13. Apa yg kau tulis nyokong najib tu satu apa pun ku tak paham. Yg aku paham najib tu mmg penipu. Janji masa pilihanraya gaji minima utk naik taraf hidup rakyat. Pembohong; adake patut kita yg kerja berbelas tahun sama gaji dgn nepal baru turun kapal. Gaji aku dah 850 dijadikan 900 tapi semua elaun dibuang. Tanya pejabat tenaga kerja mrk cakap tak boleh buat apa. Tangan dah terikat. Mana perginya semua kenaikkan gaji saya selama ini.

  ReplyDelete
 14. Bon merupakan pelaburan hutang yang mana pelabur meminjamkan sejumlah wang yang tertentu kepada sesebuah syarikat atau negara untuk suatu jangka masa yang tertentu, pada kadar faedah yang tertentu.
  Ada dapat percent ke parpu? boleh bagi sikit.

  ReplyDelete
 15. Bon kerajaan merupakan bon yang dikeluarkan oleh sebuah kerajaan negara, secara amnya berjanji untuk membayarkan sejumlah yang tertentu (nilai muka) pada tarikh yang tertentu, di samping bayaran faedah berkala. Bon merupakan pelaburan hutang yang mana pelabur meminjamkan sejumlah wang yang tertentu kepada sesebuah syarikat atau negara untuk suatu jangka masa yang tertentu, pada kadar faedah yang tertentu. Bon-bon kerajaan biasanya disebut dalam mata wang negara terbabit. Bon yang dikeluarkan oleh kerajaan negara dalam mata wang asing biasanya dipanggil bon kerajaan asing, tetapi istilah ini turut memaksudkan bon yang dikeluarkan dalam mata wang sendiri sesebuah negara.
  Amma....banyak wo....kasi kautimlah parpu 10%

  ReplyDelete
 16. Waakakaka,guling guling saya ngakak ngeliat blogger partai umno berantam kerna Bapak najib gak ada telur nya lagi.

  ReplyDelete
  Replies
  1. indon mane pulak sesat kat sinie..bunyi macam haramjadah je..wakakakahhh

   Delete
 17. harap tun dr mahathir baca lah blog bro parpu ni....sbb yg tak puas hati sgt tue org tua tu......kalau mahathir tak paham juga lepas baca blog bro parpu ni tak tahu la apa nak ckp lagi mungkin kena berguru kot ngn bro parpu...kannnnn,.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ni perli parpu ke ape.. Jgn mcm2..parpu lempar roti canai bru ada akai.

   Delete
  2. Sound direct pun tak paham....nak paham kene perli pulak.....hahaha....harap2 berwarisanlah i.q genius ni ke anak cucu....

   Delete
 18. 1. Soalan pendek: Kerajaan ditubuhkan untuk berniaga ke?

  2. Soalan panjang: Kalau kerajaan berniaga, untung siapa dapat dan rugi siapa tanggung?

  ReplyDelete
 19. Albert Einstein once said,

  "If you can't explain it simply,you don't understand it well enough"

  Aku percaya dan yakin ParPu Gendot Taik Palat Kechapi Kas Kas Pundek ni pun bukan faham apa pun pasal 1MDB ni.Dia cuma copy paste lepas tu minum todi.PUKIMAK punya Gendhot!

  ChaiiTTTT...!!!!

  Terima KaseeeYYYY...!!!

  ReplyDelete
 20. hei parpudek....your team harimau org hutan mcm sewel samseng malaya kena belasah 2 0 malam ni....maluuuuuuuu ....jagoh kampong tetap jagoh kampong....inilah hasil krjn umno selama berjuta2 tahun memerintah negara...tiada pembangunan konkrit dlm bidang sukan....

  ReplyDelete
 21. Aku nampak hutang hutang hutang....da hutang lagi...bila nak untung najib?

  ReplyDelete
 22. 1 thing for sure.... our prime minister lied regarding cash in his account... and dats dat.... to cover a lie create more lies...fool me once shame on u...but to try to fool the masses all the way, shame and disgrace the great TUN RAZAK LEGACY..NOW...LIVE WITH THAT and die as u will die....its GoD business...

  ReplyDelete
 23. HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR
  DARI-rossastanleyloancompany

                            Apakah Anda memerlukan kredit yang mendesak?

  * Sangat Cepat dan Transfer Instan ke rekening bank anda
  * Biaya kembali di bulan setelah Anda mendapatkan pinjaman Anda di bank Anda
  akun bank
  * Tingkat bunga rendah 2%
  * Long term payback (1-20) Long
  * Pinjaman fleksibel dan gaji bulanan
  *. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membiayai? Setelah mengajukan pinjaman
  Anda mungkin mengharapkan jawaban awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 48Hours setelah menerima informasi yang mereka butuhkan
  dari kru Pada perusahaan pinjaman ROSSA STANLEY, kami adalah perusahaan pembiayaan yang berpengalaman yang memberikan kemudahan pinjaman gratis kepada individu-individu yang berpikiran tulus, serius, perusahaan, badan hukum dan masyarakat umum dengan tingkat bunga 2%. Kami memiliki akses ke kumpulan uang tunai untuk diberikan kepada perusahaan dan mereka yang memiliki rencana untuk memulai bisnis tidak peduli seberapa kecil atau besarnya, kami memiliki uang tunai. Yakinlah bahwa kesejahteraan dan kenyamanan Anda adalah prioritas utama kami, mengapa kami berada di sini untuk mengurus pemrosesan pinjaman Anda.

  Hubungi perusahaan pinjaman yang sah dan dapat dipercaya dengan rekam jejak pelayanan yang memberikan kebebasan finansial kepada negara-negara bersatu (PBB).
  Untuk informasi lebih lanjut dan pinjaman yang meminta untuk mendirikan bisnis Anda, belilah rumah, beli mobil, liburan, hubungi kami via,

    E-mail resmi: rossastanleyloancompany@gmail.com
    Viber resmi: +15186756750
    Instagram resmi: Rossamikefavor
    Twitter resmi: Rossastanlyloan
    Official Facebook: rossa stanley favor

  untuk respon cepat dan cepat ....
  Mohon mengisi formulir aplikasi di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda lagi, Kami tersedia 24/7
                              
                                     DATA PEMOHON

  1) Nama Lengkap:

  2) Negara:

  3) Alamat:

  4) Jenis Kelamin:

  5) Status Perkawinan:

  6) Pekerjaan:

  7) Nomor Telepon:

  8) posisi saat ini di tempat kerja:

  9) Penghasilan Bulanan:

  10) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan:

  11) Durasi Pinjaman:

  12) nama facebook:

  13) nomor Whatsapp:

  14) Agama:

  15) Tanggal lahir:

  16) Nomor Viber


  SALAM,
  Mrs.Rossa Stanley Favor
  ROSSASTANLEYLOANCOMPANY
  Email rossastanleyloancompany@gmail.com

  ReplyDelete

Aku bagi korang komen bebas kat sini tapi aku harap korang kena bertanggungjawab dengan komen korang. Marilah kita raikan demokrasi dengan lebih beradab dan bertanggungjawab.

BERANI BUAT BERANI TANGGUNG LA YEA!