SURAT TERBUKA IMCA KEPADA BADAN-BADAN GEREJA MALAYSIA DAN PENGANUT KRISTIAN - UMAT ISLAM WAJIB BACA

Semalam keputusan tentang Kalimah Allah telah ditangguhkan hingga bulan depan, kedua-dua pihak sudah berhujah dan ramai umat Islam dari pelbagai pertubuhan dan individu telah datang dan memberikan sokongan supaya Kalimah Allah dipertahankan dari digunapakai oleh agama lain.

Aku tabik umat Islam yang sayangkan agama Islam ni semua. Makanya aku nak kongsi satu artikel dari IMCA mengenai isu ini, bacalah kalau korang sudi. Kita semua umat Islam kena bersatu mempertahankan Kalimah Allah ini.

(Artikel ini diterjemahkan daripada artikel asal yang ditulis dalam Bahasa Inggeris. Maksud asal artikel ini telah dipelihara sebaik mungkin oleh penterjemah. Namun begitu beberapa istilah yang spesifik mungkin tidak dapat dialihkan secara tepat.)

Persatuan Pengguna Islam Sedunia (IMCA) adalah sebuah pertubuhan bukan berasaskan keuntungan yang didaftarkan di Malaysia dan mempunyai majlis NGO Islam dari seluruh dunia.

Kami merujuk kepada laporan yang disiarkan dalam akhbar The Star Jumaat 23 Ogos 2013, yang mengandungi kenyataan Cik Ratna Osman yang mewakili SIS Forum Berhad .

Dalam ulasannya mengenai keputusan Mahkamah Rayuan yang menolak permohonan pihak gereja, beliau berhujah bahawa Malaysia satu-satunya negara di dunia yang tidak membenarkan penggunaan nama Allah oleh agama selain daripada Islam. Kami ingin menegaskan bahawa kenyataan beliau sama sekali tidak benar. Antara lainnya, Brunei dan Arab Saudi juga mempunyai larangan sebegini. Sebagai sebuah organisasi antarabangsa yang bertanggungjawab, IMCA berasa bimbang akan desakan badan-badan gereja Malaysia untuk menggunakan nama tertinggi Islam untuk Tuhan Maha Kuasa, Allah.

Kami ingin bertanya apakah motivasi Majlis Gereja Malaysia (CCM), Persekutuan Krisitan Malaysia dan National Evangelical Christian Fellowship (NECF) berbuat demikian? Adakah ianya untuk menyatakan fakta kebenaran yang mereka percaya, seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang suka dan patuh kepada kebenaran, atau ada tujuan lain di sebalik langkah ini?

Kita mendapati antara lainnya, Gereja Yunani Ortodoks (Greek Orthodox Church) tidak bersetuju dengan penggunaan nama Allah sebegitu berdasarkan petikan berikut;

"Malangnya, kita terlalu kerap cuba untuk contextualize penyebaran Gospel kita sehinggakan menghakis nilai warisan kerohanian gereja. Penghakisan nilai warisan kerohanian gereja dalam penyebaran ajaran Kristus (Christ) mengurangkan potensi sebenar pengalaman rohani keseluruhannya"

(Gabriel Habib, Pengarah Yunani Ortodoks Majlis Kristian Timur Tengah dalam suratnya kepada para pemimpin Kristian;1987)

Umum diketahui penganut Kristian telah lama berusaha memurtadkan kaum Melayu sejak zaman Vasco de Gamma, Albuquerque dan St Francis Xavier namun tidak menemui kejayaan. Prof Mohamad Ajmal Al Aidrus memetik kenyataan G.E.Morrison(1957) dalam jurnal Muslim World(Jurnal Pengajian Islam volum XLVII 298)

"Tanpa unsur Melayu, gereja di tanah ini akan sentiasa berketerampilan asing dan berunsur pendatang ; tanpa Melayu gereja tidak dapat menonjolkan unsur universal kepada semua; tanpa Melayu kita tidak lengkap dalam mengenengahkan kesempurnaan (ideal) perpaduan semua manusia di bawah Kristian.

Bukanlah pihak Gereja tidak berjaya langsung seperti yang kita lihat dalam kes Azlina Jailani (Lina Joy) dan Aishah Bokhari (Felicia). Prof Mohamed Ajmal Al Aidrus menanyakan "Adakah kelulusan penggunaan perkataan Allah itu salah satu peluang yang dinanti-nantikan oleh puak evangelis Krisitan? Adakah desakan ini untuk menarik dan mengundang segelintir orang Melayu Islam yang lemah keimanannya seperti yang dibuktikan dalam kes Azlina dan Aishah?

Pada ketika ini, adalah penting untuk kita menjelaskan penggunaan nama Allah dalam konteks Islam. Penjelasan yang paling tepat adalah dalam sebutan kalimah syahadah iaitu 'La ilaha illlallah', bahawasanya tiada tuhan melainkan Allah. Perkataan Arab untuk tuhan ialah ilah dan nama Yang Maha Esa adalah Allah. Ia adalah suatu nama yang mana penggunaannya hanya merujuk kepada Yang Maha Esa yang wujud tanpa diwujudkan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah bukan hanya sekadar perkataan, tetapi suatu nama yang diwahyukan bahawa Dia, Tuhan Semesta yang memberi nama Allah. Justeru, Ya Allah Ya Tuhanku membawa erti bahawa Allah merupakan kata nama khas yang tidak boleh diterjemahkan sama sekali.

Penggunaan nama Allah yang tidak memenuhi syarat lebih-lebih lagi apabila perkataan itu membawa maksud yang lain akan mencemari nama Allah dan tidak menghormati Yang Maha Esa, Tuhan segala makhluk kerana ianya adalah nama Nya. Ia juga tidak menghormati kepercayaan penganut yang menyanjungi kesucian nama itu. Pada pendapat kami, bagaimana kita memanggil Tuhan yang kita akui haruslah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, bukannya mengikut pilihan sesuka hati.

Kami percaya bahawa setiap kepercayaan mempunyai konsep dan nama-nama yang berkait dengan konsep-konsep ketuhanan yang semestinya membawa pengertian yang selari dan bukannya bercanggah mahupun menimbulkan persoalan dalam mana-mana bahasa yang digunakan. Dalam apa jua agama, nama Tuhan adalah suci. Justeru itu, kepatuhan kepada nama-nama ini dalam bentuk asalnya harus menjadi amalan dalam penyebaran dakwah yang yang ikhlas dan benar.

Tidakkah keadaan haru-biru jika penganut Hindu memanggil Vishnu sebagai Jehovah, ataupun Kristian memanggil Bapa, Anak dan roh kudus sebagai Vishnu, Vishnu dan Vishnu (yang mana satu Vishnu atau ketiga-tiganya sekali Vishnu?) dan penganut Islam memanggil Tuhannya sebagai Dewa Buddha? Bagaimana pula jika orang Cina memanggil "Jesus" apabila menyembah Dewi Kuan Yin? Jika dipersoalkan hanya dari segi hak asasi manusia, setiap kumpulan mempunyai hak menggunakan apa jua nama yang mereka suka dan hak ini harus dihormati semata-mata atas dasar hak asasi. Hujah bahawa ia adalah hak yang termaktub dalam Perlembagaan boleh juga digunapakai oleh semua golongan masyarakat. (Rev. Hermen Shastri, Setiausaha Agung Majlis Gereja Malaysia bertegas "akan meneruskan amalan (menggunakan nama Allah) kerana ia adalah hak yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan (Perkara 11) dan kita memanggil semua pihak menghormati hak itu.

Jika diikutkan sudut pandangan 'hak' semata-mata, sudah tentu keadaan menjadi porak-peranda.

J.Dudley Woodberry dalam "Contextualization Di Kalangan Muslim Menggunakan Rukun Biasa" ( Diterbitkan dalam International Journal of Frontier Missions, Volume 13:4 , Oct-Dec 1996) berkata;

Contohnya, "Allah" asalnya dari Syriac Kristian dan telah sekian lama digunakan sebelum zaman Nabi Muhammad. 'Wahy' (wahyu) sekurang-kurangnya berkait dari segi etimologi dengan perkataan-perkataan Yahudi-Aramia dan Kristian Ethiopic dan digunakan oleh para penyair pra-Islam. Dalam mukasurat 174 beliau berkata; "Bahagian pertama sebutan syahadah "Aku naik saksi bahawa tiada tuhan selain Allah" adalah berdasarkan ayat-ayat seperti surah 37:35/34 ("Tidak ada tuhan selain Allah") dan 112:1-2("Katakanlah, 'Dia(adalah)Allah,Satu(Ahad).Perkataan tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh Hartwig Herschfeld adalah berdasarkan shema dalam Deuteronomy 6:04 (Dengarlah, hai orang bani Israel, Tuhan Allah kita adalah satu (Ahad) Tuhan")

Hujahan bahawa nama "Allah" berasal dari Syriac Kristian lantas menjustifikasi penggunaannya oleh Kristian zaman sekarang merupakan hujah yang kurang bernas.

Sepatutnya, penganut Kristian zaman moden boleh menggunakan nama Allah jika mereka mematuhi lunas "Deuteronomy 6:4; bahawa Tuhan Allah kita adalah Satu Tuhan". Kami yakin jika penganut Kristian kembali kepada konsep asas bahawa Allah adalah Satu, Dia bukan Ayah, Dia tidak beranak, dan pengakuan ini dijunjung secara konsisten, penganut Islam tidak akan membantah kerana ianya adalah kenyataan benar. Jika Kristian mahu menggunakan nama Allah dalam semua bahan bercetak mereka dan mereka mengaku dan mematuhi dengan sepenuhnya bahawa Tuhan itu Satu (sepertimana Deuteronomy) (bukan bertiga), maka tidak akan ada bantahan.

Profesor Al Aidrus mengulas bahawa terdapat hujahan yang mengatakan bahawa nama Allah telah digunakan dalam kitab Bible Melayu 272 tahun yang lalu. Hujahan ini mengiktiraf tindakan kuasa penjajah yang menindas yang tidak merujuk mahupun menghormati umat Islam tempatan. Sebagai penjajah, mereka telah berbuat sesuka hati mereka termasuklah menggondol harta dan kekayaan negara. Dalam mengutarakan hujah sebegini, pihak gereja menyokong keganasan dan ketidakadilan itu yang jelas sekali bercanggah dengan doktrin Kristian 'cinta sesamamu' (love thy neighbour).

Kami juga berasa amat curiga akan hasrat gereja Kristian yang hanya menuntut untuk menggunakan nama Allah dalam bahan bercetak Bahasa Melayu. Mereka tidak berhasrat menggunakan nama Allah dalam semua bahan mereka yang dicetak dalam semua bahasa.

Prof Al Aidrus menyatakan bahawa "Perlu ditegaskan di sini bahawa terjemahan Gospel di negara China dan India yang masing-masing mempunyai jutaan umat Islam, tidak menggunakan nama Allah. Sebaliknya, mereka menggunakan perkataan seperti "Sheng Fu, Sheng Zu dan Sheng Ling dan di dalam Gospel bahasa Tamil, perkataan Suthan, JesaPa dan Parisutha Avi untuk Bapa Suci, Anak Suci dan Roh Kudus".

Jika begitu, apa pula motif tuntutan menggunakan nama Allah dalam bahan bercetak Kristian bahasa Melayu?

Di peringkat antarabangsa, kita melihat bahawa penganut Kristian telah mencipta dan merekabentuk Gospel bahasa Arab, pada mulanya bukan dalam bahasa Arab Al Quran tetapi telah lama kelamaan telah mengambil bahasa Arab Al Quran. Sekarang, kitab Gospel ini dipenuhi ayat-ayat yang bermula dengan ungkapan Islam "basmallah" and diakhiri dengan "sadaqallahul a'zim (ungkapan yang dilafaz oleh umat Islam). Apabila mendengar Kitab Gospel ini dibaca, mereka yang tidak prihatin akan menganggap Quranlah yang didengarinya.

Kita menyedari akan wujudnya gereja-gereja di Indonesia yang dikenali sebagai "Rumah Jemaah Allah" dan kewujudan sebuah kolej yang mengajar Bahasa Arab dan kitab Gospel bahasa Arab kepada para paderi Kristian.

Di Timur Tengah, terdapat sebuah stesen radio yang membaca Kitab Gospel bahasa Arab setiap hari.

Mengapakah gereja Kristian mengambil pendekatan sebegini dalam menyebarkan kepercayaan mereka? Adakah pendekatan ini semata-mata untuk penganut Kristian sahaja ataupun 'contextualization' sebegini bertujuan menggerakkan hati penganut bukan-Kristian terhadap ajaran Kristian?

Setelah mengkaji agama dan amalam Kristian, kita melihat bahawa konsep contextualization ini, iaitu untuk memperkenalkan kepercayaan agama dengan kaedah yang boleh diterima oleh masyarakat, dengan menggunakan bahasa, simbol dan konsep yang khusus kepada masyarakat yang yang ditujukan, adalah amalan biasa dalam kepercayaan dan tatacara Kristian.

Kajian kami menunjukkan bahawa konsep "Trinity" berkemungkinan besar lahir di Majlis Nicea pada tahun 325 Masihi semasa pemerintahahan Maharaja Rom, iaitu Constantine. Masyarakat Eropah antara lainnya, mempunyai sejarah ' agama tiga dalam satu yang terpahat dalam kepercayaan 'pagan' purba Eropah. (sila rujuk http:/www.deepertruth.com/trinity untuk melihat koleksi Cassaro mengenai konsep agama Eropah pra-sejarah 'tiga ikon' yang didakwanya menyuluhi kepercayaan "agama tiga dalam satu").
Ada kemungkinan kemasukan konsep Trinity adalah bertujuan menjadikan agama Kristian lebih mudah diterima oleh masyarakat Eropah awal.

Dalam kertas kerjanya "The Trinity and Contextualization", Rev Ralph Allan Smith menyangkal idea di atas.

Rev Ralph Allan Smith menulis: Masih banyak lagi yang perlu dikatakan. Perkembangan konsep Trinity Kristian ortodoks telah melibatkan penyingkiran (rejection) " konsep tradisional, yang berkurun lama - diguna pakai, yang boleh katakan hampir menyerupai Katolik, mengenai Kristus sedia wujud sebagai perantaraan dengan seorang Bapa yang tidak tercemar (impassible Father) dengan dunia sementara, yang mempertengahkannya sebagai alat kefalsafahan yang mudah diguna pakai. Doktrin Logos - doktrin yang digemari oleh ramai ahli teologi ortodoks terdahulu, telah dtinggalkan. Ahli-ahli teologi pro- Nicene, dalam erti kata lain, mengubah doktrin Gereja dan mengubah secara radikal .

Dalam proses itu, mereka dengan teliti menolak unsur-unsur bukan Gospel (non -Biblical) yang telah terterap ke dalam tradisi Gereja dan mula meletakkan asas-asas bagi ekspresi pandangan dunia Gospel yang lebih meluas . Aktiviti begini melampaui anggapan contextualization linguistik. Kita boleh perhati melaui ilmuan Gereja penelitian diri dan penghakiman diri yang dirujuk oleh Conn sebagai de- contextualization. Mereka membuang unsur anti Kristian daripada pemikiran dan merekacipta suatu bahasa teologi yang baharu menggunakan perkataan-perkataan yang dipinjam .”

Rev Ralph Allan Smith menulis: Dari sudut pandangan ini, contextualization hanyalah satu usaha untuk menyalurkan secara berkesan kepada mereka yang bertutur bahasa berlainan dan mempunyai persepsi keduniaan yang berlainan daripada mereka yang berkebudayaan Eropah. Ini termasuklah menampilkan semula ajaran asas Gospel dalam bahasa yang mungkin asing kepada penutur bahasa Eropah, tetapi ini bukanlah bererti, dan bukan pula kelulusan untuk sesiapapun menukar ajaran Gospel Kristian itu sendiri.

Mari kita kaji satu contoh yang ringkas proses contextualization.
Kita melihat penyerapan kepercayaan "pagan" Eropah dalam bentuk perayaan Krismas dan Santa Claus. Pada hari ini, kita mengakui bahawa ianya satu pembohongan untuk mengaitkan kelahiran Nabi Isa (a.s) dengan perayaan Krismas (tiada bukti dalam Gospel bahasa Aramaic atau bukti sejarah yang menyokong tuntutan bahawa Krismas adalah sambutan kelahiran Isa (a.s), seperti yang diberitahu dan dinyanyikan oleh penganut Kristian sekian lama. Kita mengenali St Nicholas dari Myra dan perkaitan dongeng perayaan Krismas dengannya dan masyarakat Eropah meraikan perayaan St Nicholas pada 6hb Disember setiap tahun.

Walaubagaimanapun, ada segelintir sarjana sejarah yang berpendapat bahawa lagenda St Nicholas sebagai pemberi hadiah mempunyai unsur kepercayaan 'pagan' yang berasal daripada sumber-sumber pra-Kristian. Dewa mitos Teutonic Odin mempunyai janggut yang panjang. Ada sarjana yang berpendapat 'janggut panjang' merujuk kepada Thor, seorang tuhan Jerman. Thor mempunyai janggut putih yang panjang dan melayari awan dengan menaiki kenderaan yang ditarik oleh dua ekor kambing putih.

Apa yang pasti adalah Santa Claus bukanlah tokoh Gospel serta perayaan Krismas itu tidak mempunyai kaitan dengan rujukan Gospel.

Dr.Richard P. Bucher berhujah bahawa Santa Claus zaman moden merupakan hasil pencantuman beberapa sumber menjadikan ia suatu watak lagenda yang telah berevolusi berzaman-zaman lamanya. Sepanjang proses itu, unsur-unsur legenda pra-Kristian, cerita St. Nicholas, penghijrah Belanda ke Amerika, Washington Irving, Clement Moore, Thomas Nast serta syarikat Coca-Cola semuanya menyumbang terhadap proses itu.

Apakah yang ditakrifkan sebagai "Contextualization"? Memetik daripada Rev Ralph Allan Smith

"Hesselgrave dan Rommen memilih tiga cadangan awal;

1. Kami memahami istilah ini bermaksud membentuk konsep yang selari dengan sesuatu keadaan tertentu.(Byang H Kato)

2. Terjemahan unsur Gospel ke dalam bentuk lisan yang bermakna kepada orang-orang berlainan budaya dalam persekitaran mereka tersendiri.(Bruce J Nicholls)

3. Contextualization digunakan dengan betul bermakna membongkar implikasi sah Gospel di dalam satu satu keadaan. Ia lebih mendalam daripada aplikasi. Aplikasi, saya boleh lakukan atau tidak lakukan tanpa menjejaskan teks Gospel. Implikasi, dituntut oleh penelitian yang tepat terhadap teks ( George W. Peters ).

 Menurut Conn , kita mesti menimbang "rangka presuppositional " itu sendiri dengan " penghakiman kata-kata Tuhan. Untuk contexualize mesej Gospel ke dalam bahasa budaya yang lain, kita perlu keluarkan unsure-unsur yang wujud disebabkan oleh “cutural bias” kita sendiri. Kita juga adalah sebahagian daripada matriks budaya yang merangkumi unsur-unsur anti-Kristian yang menghalang penyebaran Gospel kepada orang lain.”

Kita dapat melihat agama Kristian telah lama menggunakan kaedah contextualization. Ia bukannya bertujuan untuk menyatakan kebenaran, atau menghormati kesucian Rukun agama lain, dalam hal ini merujuk kepada nama Yang Maha Esa ALLAH, tetapi sebagai kaedah mentrampilkan agama Kristian sebagai sesuatu yang boleh diterima oleh penganut agama lain yang mempunyai rukun kepercayaannya sendiri.

Untuk menjadikan lebih mudah diterima, istilah dan konsep yang biasa digunapakai oleh masyarakat yang menjadi sasaran pendakwah itu diambil and digunakan, supaya kepercayaan Kristian diterima dengan senang.

Justeru, penghasilan buku Gospel dalam Bahasa Arab Al-Quran. Jelas kelihatan desakan menggunakan nama Allah merupakan satu strategi Kristianisasi .

Maka tidak jauh tersasarlah jika kita membuat kesimpulan mengenai persoalan apakah motivasi gereja Kristian Malaysia membuat tuntutan untuk menggunakan nama ALLAH dalam bahan bercetak mereka di kalangan masyarakat Melayu/Islam.

Begitu juga apakah motivasi mewujudkan kitab Gospel dalam bahasa Arab Al-Quran, atau mengadakan upacara keagamaan (service) pada hari Jumaat (seperti yang berlaku di Indonesia) dan bukannya pada hari Ahad.

IMCA berpandangan bahawa permintaan gereja Kristian Malaysia untuk menggunakan nama Allah adalah sebahagian daripada strategi contextualization yang telah lama digunakan, suatu strategi untuk mempengaruhi orang Melayu Islam untuk murtad daripada Islam. IMCA ingin menegaskan bahawa bukanlah niat kami untuk memperkecilkan kepercayaan Kristian.

IMCA dengan rendah diri meminta penganut Kristian Malaysia yang mencintai Tuhan untuk menimbang semula pendirian mereka dan menjunjungi jalan Kebenaran Kristian. Kami yakin bahawa orang Kristian yakin akan keteguhan agama mereka dan kebenaran iman mereka. Mereka patut menzahirkan kepercayaan mereka dalam keadaan asal, tanpa mengubahsuaikannya dengan istilah-istilah dan konsep yang lebih sedap didengar oleh orang bukan Kristian.

Kami memohon kepada penganut Kristian yang mendakwa diri mereka sebagai orang yang beriman, yang juga melafazkan Kebenaran supaya ikhlas dengan Kebenaran itu. “Jika penganut Kristian berhasrat, mereka patut memperkenalkan kata nama Aramaic bagi Tuhan yang dikatakan digunakan sendiri oleh Jesus seperti Eloi, Eli, Eloah, Elohim, Yahweh atau Jehovah ke dalam perbendaharaan kata Melayu” (Prof Al Aidrus).

Keikhlasan menuntut supaya mereka mencari penyelesaian kepada masalah ini berdasarkan Kebenaran dan fikiran yang waras. Kami meminta mereka menarik balik tindakan dan tuntutan mereka, di atas nama KEBENARAN. Kami meminta mereka teguh dan konsisten dalam menggunakan nama Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Gospel Aramaik, bukan apa sahaja yang mereka gemari, kerana Gospel Aramaik adalah asas kepercayaan mereka.

Manusia hari ini terlalu banyak masalah. Kita berdepan dengan begitu banyak penderitaan, kebuluran, pembunuhan dan ketidakadilan.

Adalah lebih bermanfaat jika semua makhluk yang mengasihi Tuhan untuk menumpukan usaha untuk kebaikan manusia sejagat.

Menghormati setiap budaya dan kepercayaan sesama sendiri akan mengurangkan konflik dalam dunia yang sudahpun dipenuhi penderitaan. Kami meminta KEAMANAN.

Marilah kita bersama berusaha ke arah KEAMANAN dengan nama Tuhan.

Sheikh Kareem
Secretary General
International Muslim Consumer Association

 Kuala Lumpur 5 Sept 2013

20 Responses to "SURAT TERBUKA IMCA KEPADA BADAN-BADAN GEREJA MALAYSIA DAN PENGANUT KRISTIAN - UMAT ISLAM WAJIB BACA"

 1. Saya berada d sana dari pagi hgga habis. Pada pandangan peribadi saya perkara ini sudah d siar d media akbar internet etc...umat islam yg kata Allah itu Ahad sepatutnya berada d sana by the thousands but not like yesterday. Alangkah bagusnya lagi sudah tahu haribulan keputusan mereka yg kata kasih kpdNya berada d sana semlm. Note d calendar dan ambil cuti beri sokongan tidak berbelah bagi untok menegakkan agama suci. Saya amat sedih dan sayu menengok betapa TIDAK RAMAI pengikut nabi muhd saw d sana.

  ReplyDelete
 2. Panjang sangat lah pundek

  ReplyDelete
  Replies
  1. Alhamdulillah...Walaupun panjang tetapi hujahnya bernas dan tak dapat disangkal oleh para Murtadin dan kafiir...

   Delete
  2. Ia terasa panjang sebab kau memang tak mahu baca.

   Delete
  3. Hujah panjang yang BERNAS sesuai untuk golongan yang IQ kurang spt anon 6:57 PM ...ha ha. ha

   Delete
  4. Anon 6:57 PM tu kristian kot....... Tu yang dia panas tu.......

   Delete
  5. Khas utk Anon 6:57.

   Kalau nak yg pendek punye dan mudah nak faham kenapa kalimah Allah itu kita mmg tak boleh izinkan pihak gereja katolik utk gunakan baca posting yg aku copy paste dari blog kawan aku ni.

   Let assume that the Christian have "good intend" to save people from hell when they tried to use kalimah Allah into their malay Bible. But before that it is the Muslim duty to tell them of why we cannot allow them to use the kalimah Allah for their malay Bible.

   The Christian will never agreed to any Muslim reasoning infact they have actually inquired “Where in the Quran did God says that the word Allah is only for Muslims?" The main reason is because all Christian believed that their nameless GOD in the Holy Bible have a SON. When the Catholic church use Allah name in their malay Bible, they are actually ascribing that Allah now may have offspring similar to man and animal. Nauzubillah. (This is the main reason why we will never never agreed to your CFM appeal to use Allah name in the Christian malay bible).

   To me the main issues was not about exclusivity of the kalimah Allah to the Muslims, but if they think whether Allah is happy about this. They can refer the Al Quran sura Maryam 19:88 - 92 Read on.

   (19:88) They claim: "The Most Compassionate Lord has taken a son to Himself." (19:89) Surely you have made a monstrous statement. (19:90) It is such a monstrosity that heavens might well-nigh burst forth at it, the earth might be cleaved, and the mountains fall (19:91) at their ascribing a son to the Most Compassionate Lord.

   You should clearly see that Allah is very very angry indeed !!! The dire warning was there long before CFM was established or before any Sabahan OR Sarawakian Christian or Rev Dr Eu Hong Seng and Bishop Pakiam was even born into this world !! So bukan sbb orang Islam nak berebut HAK penggunaan nama Allah sebenarnya ye. Kami sangat sangat takot dgn dosa SYIRIK. Dosa besar yg Allah tidak akan ampunkan. Nauzubillah. To me it's more than than just an exclusive rights, infact CFM should RESPECT to what that have been decreed in their own sacred book the Holy Bible.

   DIDN'T THE MALAYSIAN CHRISTIAN REALIZE THAT THEY ARE ACTUALLY CHALLENGING THEIR VERY OWN SACRED BOOK??

   Your very own Holy Bible had condemned and warned not to DO any changes in the book itself !!! If CFM still insist it then the Holy Bible will declare Rev Dr Eu Hong Seng and Bishop Pakiam as a LIAR. As simple as that !!! All the while when the Christian and their Archbishop keep on challenging their "rights" to use kalimah Allah, THEY are actually "fighting" to earn the BIBLICAL LIAR titles. Want to know WHY ? Because even the holy Bible forbid it too, just refer to :

   Deutronomy 4:2.
   Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you
   OR
   "...Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.
   Do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a LIAR. " ................. Revelation 22:18.
   OR
   Don't add to his words, or he will rebuke you, and you will be shown to be a LIAR…….Proverbs 30:5

   So stop challenging Muslims over ‘Allah’, because Al Quran had given the dire warnings about it (reference to the above surah} and the Holy Bible says "Don't even think about it .....".

   All Muslim regardless what ethnic you are, you should memorized and read out to the Malaysian Christian the verses from Deutronomy 4:2. OR Revelation 22:18 OR Proverbs 30:5 Holy Bible. LET THE LEARNED CHRISTIAN SEE THE SPECIFIC MESSAGE FROM THEIR OWN HOLY BIBLE.

   Delete
 3. Masih ramai umat Islam masih keliru antara Rabb dan Ilah, yg kedua duanya diterjemah sbg Tuhan.
  Rabb adalah yg Menjadikan, Mencipta, Mengatur, Mentadbir, Menguasai, Menghidupkan, Mematikan, Mengadili dan Memberi balasan. Dia tetap sama bg semua makhluk, samaada kita akui atau tidak diakui.
  Ilah adalah Yg disembah, Yg diibadati, Yg pdNya kita meminta, Yg pdNya kita bertawakkal, pdNya kita berserah. Semua Muslim mengikrarkan Allah swt lah Ilahnya dgn mengikrarkan Kalimah Syahadah.
  Yg bukan Islam, walau Rabbnya tetap Allah swt, tp mrk tidak ber Ilah kan Allah swt, bahkan mrk ber ilah kan yg bermacam macam, dan mrk memberikannya nama yg bermacam macam juga.

  ReplyDelete
  Replies

  1. Kepada org Melayu Islam yg masih keliru kenapa ada orang Islam yang tegas tidak setuju dgn tuntutan pihak gereja Keristian. Cuba fahami betul2 sebab jika kita sendiri pun masih keliru maka tidak heran lah kalau org bukan Islam akan jadi tidak faham-faham. Kita selalu menggunakan perkataan kalimah Allah adalah HAK kita utk menggunakannya dan "ugama" lain tidak bolih sama sekali. Mengikut tata bahasa didalam bahasa Melayu perkataan "Hak" difahamkan sebagai satu kepentingan tetapi didalam bahasa Arab perkataan itu bererti yg BENAR.. Mmg benar kita semua Allah yg jadikan justeru itu kita semua milik Allah belaka.

   Sebenarnya semua penganut Keristian percaya bahawa TUHAN yg disebut didalam kitab Holy Bible King James version mereka itu ada ANAK. Pembaca semua bolih rujuk perkara ini dgn mana-mana org Keristian yg anda kenal. Tetapi didalam kitab Holy Bible mereka semenjak dahulu lagi TUHAN mereka ini tidak bernama. Tuan-tuan bolih rujuk perkara ini dgn mana-mana gereja Keristian di dalam atau luar negara. Kitab Holy Bible mereka hanya menyebut FATHER atau LORD atau GOD sahaja, tetapi ini semua adalah ganti nama dan bukan nya nama-nama Tuhan.

   Apabila pihak gereja Katolik Malaysia atau CFM menuntut utk menggunakan kalimah Allah utk menggantikan perkataan FATHER atau LORD atau GOD sefaham kita maka Allah kini sudah ada anak la pulak. Secara warasnya pembaca Muslim bolih bersetuju ke bahawa Allah ada ANAK? Anda yg mengaku Muslim MAHU bersetuju ke dgn kehendak pihak gereja utk menggunakan kalimah itu utk Bible al kitab bahasa melayu mereka? Kalau anda semua bersetuju maka anda akan berhadapan dengan kemurkaan Allah sepertimana Firman Nya didalam Al Quran Surah Mariam ayat 88 - 92.

   88 "Dan mereka yang kafir berkata, Allah Al-Rahman mempunyai anak.
   89 Demi sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya.
   90 Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan (anggapan mereka) yang demikian,
   dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah dan gunung pula nyaris-nyaris runtuh ranap,
   91 "kerana mereka mendakwa/ mengatakan Allah Al-Rahman mempunyai anak."
   92 Padahal tidaklah layak bagi Allah, Al-Rahman bahawa Dia mempunyai anak.

   Allah Ta'ala ternyata sangat2 murka dan utk makluman kita semua ayat ini telah lama wujud semenjak lebih 1400 tahun dahulu lagi. Waima ayat ini telah wujud lama sebelum mereka yg menuntut "HAK" penggunaan kalimah utk kitab Bible bahasa Melayu ini lahir ke dunia ini lagi taw! Tidak kah mereka terasa bahawa Allah sudah tahu semenjak awal lagi bahawa mereka akan cuba buat isu ttg kalimah Allah ?

   Sebab itu kita kata sesungguhnya Allah Maha Mengetahui ttg segala sesuatu !! Siapa kita untuk mengatakan tidak mengapa pihak gereja nak gunakan kalimah itu dgn fahaman mereka yg songsang lagi syirik itu? Kita tidak bersetuju bukan sebab kita nak berebut HAK sebenarnya. Kita sebenarnya sangat takot dgn dosa syirik sekiranya kita bersetuju walaupun didalam hati dgn permintaan gila pihak gereja katolik.

   Delete
 4. Tolong pautkan pada blog tuan dan sebarkan blog saya.. hattaalmukmin.blogspot.com

  ReplyDelete
 5. ak stuju tk dibenarkn penggunaan kalimah allah pd gereja . Skrg ni mmg ade usaha dan gerakan yg tlh pun berjaya murtadkn umat Islam . Diorg tawarkn duit dan ramai org melayu islam yg dah dibaptiskan . Oleh itu , langkah yg proaktif perlu diambil . Melayu murtad ni dia berlakon islam ttp pdhal kafir .

  ReplyDelete
 6. Ini yang harus dimaklumi oleh umat Islam Malaysia yang hanya memahami pada dasarnya sahaja kehendak Kristian Malaysia menggunakan kalimah Allah. Daripada segi hak kebebasan berdasarkan Perlembagaan, faktual, sejarah dan logika akal, memaktubkan bahawa kalimah Allah adalah hak eksklusif umat Islam Malaysia adalah tidak kena pada tempatnya. Pada hakikatnya, masyarakat Islam Malaysia perlu mengetahui kenapa kita tidak boleh membenarkan Kristian Malaysia menggunakan kalimah Allah secara yang lebih mendalam. Moga surat terbuka IMCA ini dapat membuka mata fikaran kita semua.

  ReplyDelete
 7. Mempertahankan nama Allah.......bagus dan memang bagus.
  Menegakan semua hukum dan syariat Allah...lebih bagus dari yang bagus itu.

  ReplyDelete
 8. الله أكبر .....الله أكبر ......الله أكبر


  ReplyDelete
 9. this boring pile of shit has just gotten more shit boringly longer and shittier than ever before....go shit elsewhere....

  ReplyDelete
 10. Anggota PDRM yang bukan muslim perlu mengunakan logo PDRM yang khusus untuk mereka.
  Logo PDRM yang sedia ada tertera 'ALLAH & MUHAMMAD' ia tidak sesuai untuk anggota PDRM yang bukan islam.

  ReplyDelete
 11. bangga betul malaysia negara pertama nak PATENT kan bahasa utk satu kegunaan sajer... bertahun tahun lama utk fail issue ni. boleh fail kat USA, indonesia?

  ReplyDelete
 12. Kenapa skang tawar & hmbar?

  ReplyDelete

Aku bagi korang komen bebas kat sini tapi aku harap korang kena bertanggungjawab dengan komen korang. Marilah kita raikan demokrasi dengan lebih beradab dan bertanggungjawab.

BERANI BUAT BERANI TANGGUNG LA YEA!