PANAS BERAPI! SIAPA KATA NAJIB TAK PEDULIKAN MELAYU? INI BUKTINYA NAJIB MEMANG MENGAMBIL BERAT TENTANG MELAYU DAN BUMIPUTERA!

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana dengan izin-Nya jua kita dapat berkumpul pada pagi ini, di Dewan Agong Tuanku Canselor, Kampus Induk Universiti Teknologi MARA, sebuah institusi simbol serta perlambangan kepada perjuangan Melayu dan Bumiputera yang tiada pernah hentinya.

2.    Terlebih dahulu, saya, bagi pihak Kerajaan, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat Melayu dan Bumiputera yang telah menunjang, mandat serta kepercayaan kepada Barisan Nasional pada Pilihanraya Umum Ke-13... untuk terus menerajui kepimpinan negara. Apa yang lebih mengharukan adalah, UMNO sebagai parti tonggak kepada Barisan Nasional, telah berjaya menambah kerusi Parlimennya daripada 79 kepada 88.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

3.    Ini membuktikan, walau apapun rintangan, sekali apapun tohmahan, Kepimpinan Transformatif UMNO, bersama parti-parti komponen Barisan Nasional yang lain terus kukuh, terus kental dan terus ampuh bertahan, sebagai parti pilihan rakyat, bagi tempoh 5 tahun akan datang,.... demi meneruskan agenda Melayu dan Bumiputera di tanah air tercinta ini.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

4.    Setelah selesai Pilihanraya Umum yang lalu, kita mendengar pelbagai rungutan, pelbagai keluh-kesah serta ketidakpuasan hati, yang dibangkitkan oleh masyarakat Bumiputera, tentang nasib, masa depan dan halatuju, bersama anak-anak cucu mereka, di bumi tanah tumpah darah kita.

5.    Sememangnya, kita mendengar rintihan tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga, menyelami denyut nadi serta resah gulana tuan-tuan dan puan-puan......, Yes... indeed!!!... we hear you... we hear you loud and clear.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

6.    Sejak negara mencapai kemerdekaan, tanggal 31 haribulan Ogos tahun 1957, rakyat telah hidup dalam keharmonian, bersatu padu, membina negara. Pada 16 haribulan September 1963, Sabah dan Sarawak pula bergabung bagi membentuk Malaysia. Alhamdulillah, penyatuan ini, membawa sejuta rahmat kepada kita. Lusa, dengan izin Tuhan jua, kita akan menyambut genapnya lima puluh tahun, perayaan jubli emas Malaysia, yang InsyaAllah akan saya hadiri di Bandaraya Kuching dan Kota Kinabalu.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

7.    Menyonsong populasi negara, pada tahun 1970, Bumiputera berjumlah 6.1 juta atau 56 peratus penduduk. Orang Melayu terdiri daripada sembilan suku kaum utama, orang asli pula terbahagi kepada 18 kategori, Bumiputera Sabah sebanyak 40 suku, manakala di Sarawak terdapat sejumlah 60 etnik.

8.    Semasa Perhimpunan Agong UMNO Tahun 2010, saya sebut bahawa Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Acheh adalah Melayu, Jakun dan Sakai asli adalah Melayu, Arab dan Pakistani semua juga kira Melayu, malah muallaf bertakrif Melayu, waima.... Mamak dan Malabari pun....... dah serap ke Melayu.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

9.    Banci Penduduk dan Perumahan 2010, menunjukkan Orang Melayu dan Bumiputera Islam berjumlah 59.7 peratus. Manakala Bumiputera Bukan Islam pula, 7.6 peratus bilangan daripada rakyat keseluruhannya.Unjuran terkini, setakat 2012, menganggarkan warganegara Malaysia, adalah seramai 27.4 juta orang, yang mana Bumiputera adalah 18.6 juta atau 67.9 peratus.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

10.    Sejak Merdeka, semua perancangan serta dasar ekonomi Melayu dan Bumiputera oleh pihak Kerajaan telah digubal berasaskan perhitungan komposisi masyarakat majmuk tersebut. Secara prinsipnya, perkara dan amalan ini telah diterima pakai sebagai satu kontrak sosial sejak sekian lama oleh seluruh rakyat Malaysia, seperti mana dipersetujui oleh bapa-bapa pengasas negara kita terdahulu,  dilindungi, dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Perkara 153, Perkara 160 kurungan 2, Perkara 161A kurungan 6 sub kurungan a. Juga Perkara 161A kurungan 6 sub kurungan b.

11.    Makanya, Melayu dan Bumiputera sebagai teras kepada agenda nasional tidak  boleh dinafikan oleh sesiapa. Sesungguhnya, sebarang prakarsa bersifat nasional yang tidak mengambilkira atau mengabaikan agenda Melayu serta Bumiputera, adalah tidak adil dan tidak saksama.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

12.    Perkara ini sangat mustahak untuk difahami dengan baik-baik oleh semua pihak bahawa kita sentiasa menginsafi dan beringat-ingat tentang Agenda Bumiputera sebagai Agenda Nasional. Ini kerana, jika sekiranya kaum majoriti Bumiputera tidak dibela dan berasa diri mereka terancam atau dipinggirkan, negara tidak akan mengecapi keamanan, kestabilan, dan kita tidak mungkin mencapai impian menjadi negara maju yang sejahtera dan sentosa seperti yang didambakan pada tahun 2020.

13.    Hatta, sejarah telah membuktikan dalam pembangunan ekonomi negara terutamanya sejak Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan, bukan sahaja orang Melayu dan Bumiputera, bahkan semua rakyat Malaysia berkongsi nikmat, meraih manfaat bersama, hasil daripada pembangunan ekonomi negara. Jelasnya, ini telah kita lakukan bukanlah dengan mengambil, atau menidakkan hak sesiapa, tetapi sebenarnya melalui penciptaan kekayaan baru dan penjanaan pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

14.    Tawarikh dunia juga telah menunjukkan bagaimana jika sesebuah Kerajaan itu gagal memainkan peranan pro-aktif sebagai pengimbang sosioekonomi secara adil dan saksama, antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki, antara pemodal dan pekerja, antara tuan punya tanah dan penyewa, antara pekerja kolar putih dan kolar biru, telah dan sedang membawa malapetaka.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

15.    Jika dihimbau kembali, Dasar Ekonomi Baru yakni DEB telah diperkenalkan pada tahun 1971, oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, Ayahanda saya, untuk menangani isu ketidakseimbangan sosioekonomi antara etnik dan pembasmian kemiskinan berikutan tragedi 13 Mei 1969.

16.    Begitulah Dasar Ekonomi Baru telah berlangsung di antara tahun-tahun 1971 hingga 1990. Semenjak tahun 1965 sehingga tahun 2010 pula, sebanyak 10 Rancangan Malaysia, 3 Rangka Rancangan Jangka Panjang telah dilaksanakan.

17.    Dasar Pembangunan Nasional pula, melewati tempoh-tempoh tahun 1991 sehingga tahun 2000. Kemudiannya, Dasar Wawasan Nasional merentasi tahun 2001 sehingga 2010. Dalam pada itu, saya juga telah melancarkan Dasar Transformasi Nasional, semasa membentangkan Bajet tahun 2010, sebagai paksi pengukuhan dan pemangkin untuk mencapai Wawasan 2020 kelak.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

18.    Sejak merdeka, Kerajaan telah mewujudkan pelbagai instrumen dan institusi demi Melayu dan Bumiputera, antaranya, Bank Bumiputera, Lembaga Urusan Tabung Haji, MARA, FELDA, RISDA, FELCRA, UDA, PERNAS, DARA, JENGKA, KETENGAH dan KESEDAR. Perdana Menteri Ketiga yakni, Tun Hussein Onn pula telah menubuhkan Permodalan Nasional Berhad dan melancarkan Skim Amanah Saham Nasional.

19.    Seperti yang kita maklumi juga, kepentingan Bumiputera telah diperkukuhkan lagi oleh Perdana Menteri Keempat, yakni Tun Dr. Mahathir melalui Dasar Penswastaan dan Wawasan 2020, yang menjadi landasan perjalanan negara kini. Perdana Menteri Kelima pula, Tun Abdullah telah mewujudkan Koridor-Koridor untuk merancakkan pembangunan ekonomi wilayah.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

20.    Sejak saya mengambil alih pentadbiran negara, Kerajaan telah melancarkan Model Baru Ekonomi, yang bermatlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi, dengan pertumbuhan yang saksama, menyaksikan masyarakat Melayu dan Bumiputera setanding dengan masyarakat lain pabila fajar negara maju menyinsing kira-kira tujuh tahun lagi.

21.     Selain itu, secara dasarnya, Model Baru Ekonomi memperkenalkan pendekatan pembangunan secara inklusif berasaskan prinsip pertumbuhan dengan kesaksamaan atau growth with equity, bagi mempastikan semua masyarakat di Malaysia memperoleh manfaat daripada pembangunan ekonomi dan kekayaan negara.

22.    Manakala, Rancangan Malaysia Kesepuluh, bermula pada tahun 2011 yang lalu hingga 2015 nanti, bertujuan untuk menyediakan peluang yang adil kepada semua rakyat Malaysia, tanpa mengira etnik mahupun latar kedudukan geografi, untuk terlibat sama dalam semua aktiviti ekonomi. Ini, adalah berasaskan kepada prinsip mesra pasaran, berasaskan keperluan, telus dan meritokrasi. Akan tetapi meritokrasi yang kita maksudkan di sini adalah persaingan dalam kalangan Bumiputera.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

23.    Kerajaan juga telah memperkenalkan Program Transformasi Kerajaan dan Program Transformasi Ekonomi bagi membentuk satu ekosistem pembangunan ekonomi negara yang teguh dan berdaya tahan. Hasil pelaksanaan program transformasi, pertumbuhan ekonomi negara terus mencatat pertumbuhan yang kukuh dalam situasi ekonomi global tidak menentu. Pada tahun 2011 dan 2012, kadar pertumbuhan ekonomi negara berkembang masing-masing sebanyak 5.1 dan 5.6 peratus.

24.    Apa yang ingin saya tegaskan di sini, pertumbuhan secara berterusan begini, adalah amat penting, kerana, pertama, dengan adanya pertumbuhan, barulah kita dapat mengagihkan kekayaan negara kepada seluruh rakyat Malaysia.

Tuan-tuan dan Puan-Puan,

25.    Melalui perancangan ekonomi yang rapi dan bijaksana, taraf hidup Bumiputera telah meningkat. Misalnya, pendapatan purata bulanan isirumah Bumiputera telah naik daripada 172 ringgit pada tahun 1970an kepada 4,457 ringgit pada tahun 2012 atau hampir 2,500 peratus dalam jangkamasa 42 tahun.

26.    Kadar kemiskinan Bumiputera pula, telah berkurangan daripada 64.8 peratus dalam tahun 1970an kepada 2.2 peratus pada tahun 2012. Pemilikan ekuiti syarikat korporat Bumiputera juga telah meningkat daripada hanya 2.4 peratus dalam tahun 1970an kepada 23.5 peratus pada tahun 2011.

27.    Selain itu, kecuali dalam beberapa sektor guna tenaga tertentu, bilangan tenaga kerja Bumiputera dalam kategori profesional, terutamanya golongan bertauliah seperti doktor-doktor perubatan, para jurutera dan para peguam sudah menghampiri peratusan komposisi kaum.

28.    Ini membuktikan, Dasar Ekonomi Baru, sebagai langkah awal telah berjaya menangani jurang antara kaum dalam usaha membangunkan sosioekonomi masyarakat Bumiputera. Jelasnya, sepanjang lebih 4 dekad, masyarakat Bumiputera telah melalui Fasa Pertama Transformasi.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

29.    Namun begitu, Kerajaan sedia maklum bahawa masih wujudnya jurang ketaksamaan pendapatan antara etnik. Sebagai contoh, pada tahun 2012,  pendapatan purata bulanan kaum Cina lebih tinggi berbanding Bumiputera pada nisbah 1 kepada 1.43 kali ganda.

30.    Dalam konteks pemilikan ekuiti syarikat korporat pula, kita masih belum mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30 peratus. Effective control kita ke atas syarikat korporat terkini hanyalah pada sekitar 10 peratus. Kerajaan juga faham bahawa penglibatan masyarakat Bumiputera dalam aktiviti keusahawanan masih tidak signifikan dan majoritinya hanya berada pada tahap usahawan kecil dan mikro.

31.    Lantaran yang demikian, Tuan-Tuan dan Puan-Puan....... atas sokongan dan dokongan yang diberikan oleh orang-orang Melayu dan Bumiputera, pada Pilihanraya Umum Ke-13 baru-baru ini...., maka, .... pada hari ini........, Kerajaan memutuskan untuk membuat satu anjakan besar bagi melaksanakan strategi-strategi serta pendekatan-pendekatan yang konkrit lagi tuntas.

32.    Perjumpaan penuh bermakna dan bersejarah ini, kita namakan sebagai  Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera. Segalanya ini, kita perbuat, demi membela untung nasib orang-orang Melayu dan Masyarakat Bumiputera, dari dulu, kini dan selama-lamanya........  Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera ini memberi fokus kepada lima strategi utama.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Fokus Pemerkasaan Pertama : MENDAYA MODAL INSAN BUMIPUTERA

33.    Seperti kita maklumi, modal insan merupakan aspek terpenting dalam membangunkan sesebuah masyarakat. Kerajaan sebenarnya telah berjaya menempatkan secara signifikan pelajar Bumiputera di institusi pengajian tinggi awam dalam negeri dan luar negara. Oleh itu, fasa seterusnya adalah pemerkasaan modal insan Bumiputera yang menjurus kepada pemadanan kelayakan dan kemahiran tenaga kerja dengan keperluan pasaran.

34.    Untuk tujuan itu, pertamanya, bagi golongan remaja yang rendah pencapaian akademik dan tahap kemahiran, Kerajaan akan memperbanyakkan program peningkatan kemahiran bagi menyediakan peluang kedua supaya mereka memperoleh lebih banyak ruang untuk mendapat pekerjaan.

35.    Dalam aspek ini juga, program re-skilling akan dipergiatkan. Untuk tujuan itu, peruntukan tambahan akan diberikan kepada GiatMARA bagi memperoleh peralatan berteknologi terkini untuk mengendalikan program latihan. Manakala bilangan program latihan yang dikendalikan oleh Institut Kemahiran Belia Negara juga akan ditambah dengan mengamalkan pendekatan latihan dua syif.

36.    Kedua, kepada golongan graduan Bumiputera yang mengganggur pula, Kerajaan akan menggiatkan lagi program latihan bagi mengatasi masalah kebolehpasaran, agar bersesuaian dengan keperluan industri. Untuk tujuan tersebut, program-program seperti Skim Latihan 1Malaysia, Graduate Employability Management Scheme dan Program Peneraju Skil akan diperluaskan untuk menambah bilangan penerima faedah.

37.    Ketiganya, bagi menambah bilangan Bumiputera berkelulusan tinggi, agensi berkaitan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam dan MARA akan memperluaskan Program Pendidikan Lepasan Ijazah bagi memenuhi keperluan pasaran terutamanya dalam bidang-bidang kritikal dan berteknologi tinggi.

38.    Keempat, dalam melahirkan lebih ramai golongan profesional Bumiputera, Program Peneraju Profesional di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera serta program-program seumpamanya akan diperluaskan. Ini akan membantu mereka memperoleh pengiktirafan sebagai tenaga kerja profesional dan bertauliah, terutamanya dalam bidang-bidang kritikal seperti akauntan, doktor pakar, arkitek, jurutera dan ahli sains aktuari.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Fokus Pemerkasaan Kedua : MEMANTAPKAN PEMILIKAN EKUITI BUMIPUTERA DALAM SEKTOR KORPORAT

39.    Sehingga kini, had maksimum bagi setiap individu dalam pelaburan Amanah Saham Bumiputera adalah sebanyak 200 ribu ringgit. Justeru, bagi menggalakkan penyertaan, terutamanya golongan menengah Bumiputera dalam pemilikan saham, sukacita saya mengumumkan Skim Amanah Saham Bumiputera 2 atau ASB2 akan dilancarkan oleh Permodalan Nasional Berhad, dengan suntikan sebanyak 10 bilion unit saham.

40.    Ekuinas pula akan diberi tanggungjawab untuk mengambil alih peranan sebagai peneraju program Skim Jejak Jaya Bumiputera. Program tersebut akan ditransformasikan melalui ekuiti dan kepakaran pengurusan, bagi membimbing syarikat-syarikat Bumiputera supaya dapat disenaraikan di Bursa Malaysia.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Fokus Pemerkasaan Ketiga : MEMPERKUKUH PEMILIKAN ASET BUKAN KEWANGAN BUMIPUTERA

41.    Bumiputera masih lagi ketinggalan dalam pemilikan aset bukan kewangan seperti rumah kediaman, premis industri dan kompleks komersial. Sebagai contoh, dalam tahun 2012, transaksi rumah kediaman yang direkodkan oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, menunjukkan hanya 36.3 peratus transaksi rumah kediaman melibatkan Bumiputera dengan nilainya hampir 18 bilion ringgit atau 26 peratus.

42.    Pada sudut lain pula, banyak aset bukan kewangan seperti hartanah dalam kalangan masyarakat Bumiputera Islam, yang tidak diuruskan secara teratur atau terbiar menyebabkan nilai aset berkenaan menjadi rendah. Justeru, bagi mengoptimakan nilai dan manfaat aset berkenaan, sebagai permulaan, Yayasan Wakaf Malaysia akan diperkemaskan, untuk ditukar taraf menjadi entiti Wakaf korporat.

43.    Peranan institusi-institusi hartanah seperti Pelaburan Hartanah Berhad, Majlis Amanah Rakyat dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad  akan diperkukuhkan bagi membangun atau memperoleh hartanah komersil dan industri, terutamanya di lokasi strategik di seluruh negara.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

44.    Di samping itu, kerajaan menyedari tahap kemampuan masyarakat Bumiputera untuk memiliki rumah adalah rendah dan ditambah lagi dengan harga pasaran rumah yang semakin meningkat. Ke arah memperkasakan pemilikan aset hartanah, bagi menjana kekayaan Bumiputera, kerajaan melalui Syarikat Perumahan Rakyat 1Malaysia atau PR1MA serta Syarikat Perumahan Negara Berhad dan dengan kerjasama Kerajaan-Kerajaan Negeri, akan memperbanyakkan pembinaan rumah mampu milik kepada Bumiputera di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak.

45.    Manakala menurut perangkaan, 58 peratus daripada 72 peratus penduduk Malaysia yang menetap di bandar adalah Bumiputera. Namun, Kerajaan tahu, peratusan pemilikan hartanah Bumiputera di kawasan bandar adalah kecil. Maka, tanpa intervensi Kerajaan, bagi membetulkan keadaan ini, kedudukan pemilikan hartanah Bumiputera semakin meruncing.

46.    Lantaran itu, peranan UDA Corporation akan diperkukuhkan untuk membantu membangun hartanah termasuk rumah kediaman, kompleks dan ruang perniagaan, bangunan industri dan perdagangan di kawasan bandar.

47.    Bersabit hal ini juga, saya akan mengarahkan GLC dan GLIC yang terlibat dalam perniagaan hartanah untuk memberi penekanan kepada pembangunan hartanah Bumiputera terutamanya perumahan, rumah kedai dan premis komersial.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Fokus Pemerkasaan Keempat : MEMPERHEBAT KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN BUMIPUTERA

48.    Sebagaimana kita maklum, perniagaan dan keusahawanan merupakan aktiviti ekonomi terpenting bagi menjana pendapatan dan kekayaan. Walau bagaimanapun, penglibatan Bumiputera dalam kegiatan tersebut masih rendah disebabkan terdapat beberapa kekangan yang dihadapi termasuk teknologi pengeluaran yang lapuk, kekurangan akses kepada dana dan modal serta pasaran produk yang terhad.

49.    Dalam mengatasi isu akses kepada dana pembiayaan bagi usahawan kecil dan sederhana pula, peranan agensi pembangunan usahawan Bumiputera seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, TEKUN Nasional, MARA dan PUNB akan diperkuatkan supaya bilangan usahawan Bumiputera yang menerima akan bertambah, termasuk di Sabah dan Sarawak.

50.    Sehubungan itu, sukacita saya umumkan, tambahan pembiayaan pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia sebanyak 300 juta ringgit untuk tempoh lima tahun. Bilangan sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia, yang majoritinya wanita, disasarkan meningkat daripada 350 ribu kepada 500 ribu orang pada tahun 2015 kelak.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

51.    Pada kesempatan ini juga, saya mengumumkan, dana tambahan sejumlah 700 juta ringgit kepada TEKUN Nasional. Bilangan usahawan TEKUN Nasional juga dijangka akan meningkat daripada 270 ribu pada tahun 2013, kepada 370 ribu pada tahun 2015.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

52.    Bagi menyahut keluhan usahawan yang mengalami kesukaran mendapatkan akses ke pasaran, maka, kerajaan akan mengarahkan semua Kementerian dan GLC mengukuhkan sistem pembangunan vendor Bumiputera. Pemilihan vendor mestilah berasaskan meritokrasi di kalangan Bumiputera. Barulah usahawan Bumiputera dapat dipupuk menjadi berdaya maju dan mampan.

53.    Seiring dengan itu, saya juga mahukan jangka masa kontrak dan konsesi vendor disesuaikan dengan tempoh bayaran balik pinjaman bank agar projek mereka dapat dijalankan dengan lancar.

54.    Berkait dengan pemerkasaan Program Pembangunan Vendor atau VDP, PETRONAS hendaklah melonjakkan program VDP-nya, bagi mengukuh rantaian bekalan sektor minyak dan gas. Tenaga Nasional pula dalam sektor tenaga, manakala Telekom Malaysia dan AXIATA dalam sektor komunikasi, UEM dalam sektor pembinaan serta Sime Darby dan Felda Global Ventures untuk sektor perladangan.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

55.    Dengan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera ini juga, saya mahukan semua Ketua Pegawai Eksekutif di GLC menetapkan sasaran ke atas penyertaan Bumiputera termasuk perolehan yang dianugerahkan kepada vendor. Ini wajiblah dimasukkan sebagai Petunjuk Prestasi Utama atau KPI kepada CEO atau Ketua Pegawai Eksekutif syarikat masing-masing.

56.    Sehubungan itu, suka saya kongsikan dalam sektor minyak dan gas antara sekarang sehingga tahun 2017, PETRONAS sedang dan akan menjalankan beberapa projek utama dalam sektor upstream dan downstream. Melalui projek-projek tersebut, kita merangkakan supaya syarikat-syarikat Bumiputera mendapat manfaat daripada kontrak yang bernilai 20 bilion ringgit setiap tahun untuk kerja-kerja perkhidmatan di sektor upstream dan downstream.

57.    Jangka hayat kemudahan-kemudahan ini selalunya mengambil masa selama 25 tahun atau lebih. Dianggarkan sekurang-kurangnya 22 skop kerja kritikal bakal diwujudkan dan dapat memberi manfaat kepada syarikat-syarikat Bumiputera.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

58.    Bagi menangani isu rantaian perbekalan pula, Kerajaan melalui GLC dan GLIC, akan membangunkan sekumpulan usahawan Bumiputera yang akan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan pembuatan dan perindustrian yang berpotensi dan mempunyai nilai tambah tinggi.  Dalam konteks ini, GLC dan GLIC akan menerajui usaha untuk mewujudkan beberapa konsortium syarikat Bumiputera dalam sektor-sektor yang terlibat.

Tuan-Tuan dan Puan-puan,

59.    Program Penswastaan, secara umumnya, telah berjaya menjadi pemangkin bagi mewujudkan individu dan syarikat Bumiputera yang berjaya. Oleh itu, untuk merancakkan lagi program berkenaan, Unit Kerjasama Awam Swasta atau UKAS akan mengambil inisiatif untuk mengenalpasti secara terpilih mana-mana perkhidmatan Kerajaan yang berdaya maju untuk diswastakan kepada Bumiputera.

60.    Sebagai langkah untuk mempastikan peluang syarikat Bumiputera untuk memperoleh kontrak serta sebagai persediaan untuk bersaing pada masa hadapan pula, dasar Carve-out akan diperluaskan kepada projek-projek besar lain di bawah kementerian serta GLC dan GLIC. Dasar ini telah berjaya dilakukan di dalam projek MRT di mana sebanyak 47 peratus atau 9 bilion ringgit telah dianugerahkan kepada syarikat Bumiputera terpilih secara meritokrasi.

61.    Sebagai contoh, empat projek tambahan yang telah dikenalpasti untuk menyertai program ini ialah Projek Menara Warisan Merdeka, Bukit Bintang City Centre, MATRADE Exhibition Centre dan Program Pembangunan Institut Penyelidikan Getah Sungai Buloh.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

62.    Demi kelangsungan agenda, kita wajar membina satu Komuniti Baru Entrepreneur Bumiputera yang mempunyai daya tahan, daya saing, daya juang, inovatif dan berani mengambil risiko. Mereka juga perlu mempunyai minat yang tinggi serta passionate dalam menyertai bidang-bidang baru berasaskan pengetahuan atau knowledge based economy seperti teknologi maklumat, bioteknologi dan teknologi hijau.

63.    Untuk tujuan ini, satu skim pembiayaan baru lagi unik dinamakan sebagai Skim Permulaan Entrepreneur Baru Bumiputera atau ringkasnya SUPERB akan diperkenalkan. Skim ini bertujuan untuk membantu syarikat start-up. Bagi tujuan itu, dana sebanyak 100 juta ringgit akan diperuntukkan dalam tempoh tiga tahun.

64.     SUPERB ini akan menyediakan kemudahan geran sehingga 500 ribu ringgit kepada entrepreneur baru yang kreatif dan inovatif dalam bidang-bidang strategik yang mempunyai potensi masa hadapan yang besar.

65.    Pemilihan entrepreneur-entrepreneur Bumiputera ini adalah berdasarkan merit dan akan dibuat oleh sekumpulan panel entrepreneur di kalangan mereka yang telah berjaya. Di samping itu, entrepreneur baru yang terpilih akan turut mendapat perkhidmatan mentoring daripada entrepreneur yang sudah berjaya tersebut.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Fokus Pemerkasaan Kelima : MEMANTAPKAN EKOSISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

66.    Sebagaimana yang saya sebutkan, Kerajaan mendengar luahan rasa yang dilontarkan oleh masyarakat Bumiputera berhubung tahap penyertaan dalam program pembangunan sosioekonomi. Oleh itu, bagi mempastikan agenda pembangunan sosioekonomi Bumiputera dapat dilaksanakan secara efektif, sistem penyampaian akan diperkemas dan diperkejap untuk mewujudkan ekosistem yang cekap, komprehensif dan konstruktif.

67.    Untuk itu, Unit-Unit Pembangunan Bumiputera atau UPB akan diwujudkan di semua kementerian. Unit Pembangunan Bumiputera ini bertanggungjawab bagi merangka cadangan dan melaksana inisiatif Agenda Bumiputera.

PENUTUP

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

68.    Menjiwai kepentingan dan perjuangan Bumiputera, saya ingin memetik Tujuh Wasiat, oleh Sembilan Raja-Raja Melayu, semasa memperkenankan perjanjian kemerdekaan untuk menubuhkan sebuah Persekutuan.

Bahawasanya:

“Kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu, selain gunung-ganang, tasik dan hutan simpan, Tanah Simpanan Melayu sehingga nisbah 50 peratus, selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain”.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

69.    Wasiat ini sangat terang lagi bersuluh. Ia telah menyatakan tentang ekuiti dan pemilikan orang Melayu dan kemudiannya diperluaskan kepada Bumiputera, melalui kebersatuan Sabah dan Sarawak pabila Malaysia dibentuk 50 tahun yang lalu.

70.    Kendatipun begitu, bagi pihak Kerajaan, secara tulus ikhlas saya meminta kepada semua pihak, agar jangan bersalah sangka atau sesekali bersalah faham, tentang pemerkasaan ekonomi Bumiputera ini. Sesungguhnya, inisiatif dan haluan besar ini, kita lakukan bukan dengan jalan memintas, tidak dengan cara mengambil hak orang lain, mahupun menafikan kepentingan sesiapa.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

71.    Certainly!... We are doing what is fair,... we are doing what is right..., and we are doing what is equitable. Maknanya, kita tidak mempunyai apa-apa nawaitu, atau sekelumit pun rasa prejudis terhadap bangsa-bangsa lain.

72.    Sayugia, yang tertanam di benak sanubari saya dan kerajaan, adalah hasrat murni untuk terus gigih mencipta serta menjana kekayaan baru. Semoga nikmat dan kemakmurannya, dapat diraih serta dirasai oleh semua golongan sebagai rakyat Malaysia secara adil dan saksama.

73.    Bahkan, kerukunan kita telah diiktiraf pada tangga ke-20 sebagai negara paling stabil dan aman di dunia..............., Begitulah istimewa dan uniknya Malaysia.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

74.    Pucuk pangkalnya, hendak saya pertegaskan bahawa kita adalah kerajaan yang berhemah lagi bertanggungjawab, ke atas seluruh lapisan rakyat, tanpa mengira apa jua latar belakang samada Bumiputera atau bukan Bumiputera, Islam mahupun bukan Islam.

75.    Kita juga tidak seperti sesetengah pelaku politik, yang tidak sudah-sudah menyalakan api perkauman sehingga menggerun dan memesongkan pemikiran rakyat.

76.    Suka tidak suka, seandainya tidak berhati-hati dan terpengaruh dengan sentimen pihak luar, melalui dalang dan petualang dalaman ini, maka, tempiasnya akan terpercik kepada kita. Sekiranya dibiar dan tidak dibendung, Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat lagi merdeka pada akhirnya akan musnah dan membungkam.... Barang dijauhkan oleh Allah jua.....

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

77.    Sebagai mana di awal ucapan tadi, saya menyatakan kita berhimpun di sini bukan untuk saja-saja, kita berkumpul di sini bukan untuk suka-suka......... Seperti slogan yang popular, UiTM Dihatiku.... makanya, Universiti Teknologi MARA ini sangat dekat di hati kita, sebagai sebuah institusi Bumiputera yang cukup membanggakan.

78.    Bahkan....., masih segar lagi dalam ingatan, sewaktu saya berucap sebagai Timbalan Presiden UMNO, pada Perhimpunan Agung tahun 2005........., saya telah mengumumkan supaya enrolmen pelajar UiTM ditingkatkan daripada 100,000 kepada 200,000  menjelang tahun 2015. Kini,...... Alhamdulillah, bilangannya sudah pun mencecah 180,000 orang.

79.    Pagi ini pula........., saya ingin mengumumkan hasrat peningkatan enrolmen pelajar Universiti Teknologi MARA ini kepada 250,000 menjelang tahun 2020. Penambahan ini juga termasuk penubuhan beberapa lagi kampus baru di seluruh negara.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

80.    Demi Melayu......, Demi Bumiputera........, Saya ingin mengumumkan penubuhan Dana Pendidikan MARA yang berjumlah 1 bilion ringgit bagi membiayai keperluan program latihan, pendidikan, keusahawanan, penyelidikan dan  pembangunan serta inovasi. Dana ini berbentuk Matching Fund  nisbah satu kepada satu antara MARA dan Kerajaan yang disalurkan secara berperingkat.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

81.    Kita juga sedar, masyarakat Bumiputera meletakkan harapan yang tinggi kepada TERAJU bagi menakhoda agenda pembangunan Bumiputera. Kini, untuk membestarikan lagi TERAJU, sebagai sebuah badan yang unggul, ia akan diletakkan langsung di bawah saya sendiri sebagai Perdana Menteri, dengan diketuai oleh seorang ............................................

82.    Sebagai memenuhi hasrat kita untuk mewujudkan Komuniti Entrepreneur Bumiputera, sukacita saya umumkan bahawa Institut Keusahawanan Negara atau INSKEN kini, akan diletakkan di bawah seliaan TERAJU. Begitulah juga Skim Permulaan Entrepreneur Baru Bumiputera atau SUPERB yang baru saya wujudkan tadi.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

83.    Sebagai payung dan kemuncak strategi pemerkasaan ini, sebuah council yang dipanggil Majlis Ekonomi Bumiputera atau MEB akan ditubuhkan bagi menggantikan Majlis Tindakan Agenda Bumiputera. Majlis Ekonomi Bumiputera ini akan dipengerusikan sendiri oleh saya dan Timbalan Pengerusinya adalah YAB Timbalan Perdana Menteri dengan keanggotaan beberapa menteri berkenaan. Keahliannya pula bersifat kompak, di mana pelbagai badan bukan kerajaan dan pihak-pihak yang releven akan diundang. Majlis yang penting ini, akan bersidang sekurang-kurangnya sekali sebulan dan jika perlu lebih dari itu.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

84.    Maka, berpasak dan bertunjang dengan Majlis Ekonomi Bumiputera ini....., kepada orang-orang Melayu dan Bumiputera, usahlah berbimbang-bimbang dan bergundah-gundah, kerana,...... selagi ada bulan dan bintang,.......... selagi hayat dikandung badan,............. survival Melayu dan Bumiputera tetap menjadi keutamaan dan pelita perjuangan kita sampai bila-bila.

85.    Akhir kalam, saya berikrar akan terus beristiqamah memperkasakan ekonomi Melayu dan Bumiputera. Mudah-mudahan dengan izin dan ketentuan Allah jua, semuanya akan tercapai.

HIDUP MELAYU........ HIDUP BUMIPUTERA........ HIDUP MALAYSIA.......

HOUSE PK; Wahai bahalol dan bebalan yang selama ini dok kutuk PM Najib, marilah kamu kesini dan bacalah sendiri ikrar PM di UiTM tentang orang melayu. Masih nak kata PM tak pedulikan orang melayu? Ce cite sikit wahai haramios wal babios yang kuat meroyan?

47 Responses to "PANAS BERAPI! SIAPA KATA NAJIB TAK PEDULIKAN MELAYU? INI BUKTINYA NAJIB MEMANG MENGAMBIL BERAT TENTANG MELAYU DAN BUMIPUTERA!"

 1. Mcm ni ler PM yg kita mau
  Menghargai pengundi2 yg menyelamatkan BN pada PRU13

  Langkah seterusnya PM mesti pastikan perlaksanaan Pelan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera tidak tersasar.
  Pastikan Menteri TERAJU seorang yg berwibawa dan jujur
  Dicadangkan Menteri TERAJU membentangkan report card setiap tahun di Perhimpunan Agung UMNO

  ReplyDelete
 2. Bro..we need actions..bkn ucapan berapi..nak tengok gak siapa yg dpt habuan..mereka di belakang tabir atau mereka yg sepatutnya dan yg benar benar memerlukan..

  ReplyDelete
 3. Panjang tol teks yang disediakan untuk dibaca oleh PM.tak lalu nak baca.kalau debat dengan Anwar Ok gak.tak pun dengan Rafizi pun boleh...

  ReplyDelete
 4. Pada aku perkara yang paling penting adalah point no 5 - mendengar rintihan dan keluhan rakyat. Sekiranya ini diteruskan, maka Najib bakal dijulang kembali oleh KESEMUA ahli UMNO. Beliau bukan hanya seorang PM, tetapi beliau juga Presiden UMNO. Ahli UMNO adalah majoriti pengundi Melayu yang menyokong kepimpinan beliau pada PRU 13 lalu.

  Secara peribadi, aku sebelum ni telah hilang hormat pada beliau. Kali ini secara terbuka aku memohon maaf.

  ReplyDelete
 5. dh trlambat, ahli umno dh mcm tuggul kayu tunggu reput je,ada pmimpin pn bebal,kaki bodek mcm ahmad masln..

  ReplyDelete
 6. Apa yg berlaku sekalioun ,aq ttap meyokong dgn sepenuhnya PM kita. Byk yg beliau cuba usahakan untuk memajukan dan menaiktaraf nasib bangsa melayu di malaysia nie... tgk je lah apa yg dia dah buat dlm kita alpa dan buta dgn gosip2 dan propaganda yg dibuat oleh pencacai2 pendatang komunis... itupun kita masih mengatakan yg gosip dan propaganda itu benar.... bangkitlah bangsaku.. segeralah bertindak sebelum terlambat. Jln sudah ditunjukkan oleh PM kita sendiri cuma usaha yg lebih sahaja diperlukan utk mengelakkan kita terus dipijak bangsa cina babi yg bangsat nie.....

  ReplyDelete

 7. kenapa tak buat felda2 yang terbukti berjaya mengeluarkan melayu dari kemiskinan.
  Asb2 tu tak ada untung faedah kecik... Najib sayang melayu tapi tak ikhlas

  ReplyDelete
 8. mana mangkuk2 hayun yang dok balun najib kata najib lupa pada orang melayu??knp semua diam dan membisu??mana diorang??dah terkena atas btang idung masing baru nak ternganga semua..lepas ni kalau ada lagi melayu yg cakap najib ni lupakan melayu maka korang semua ni memang bangsat la...aku memang tyerharu wei,banyak peuntukkan yang disediakan utk glongan bumiputra..yang ak nak sentuh ialah peruntukkan melalui MARA,TEKUN, dan Amanah Ikhtiar,memang 3 ni banyak membantu anak2 melayu yang baru nak mula berniaga dengan memeberikan modal tanpa kadar faedah..kau pinjam ndapat untung dan kau bayar balik apa yang kau pinjam jer,takde interest2 nya..kerajaan mana lagi yang nak sediakan semua tu wei..pengumuman yang najib buat ni ibarat dia dah sumbat nasi dalam mulut kita semua melayu dan bumiputra...kita tinggal mamah jer nasi tu,kalau nak mamah ansi pun korang nak hrapkan kerajaan jugak yang buat mampos la kerajaan..aku memang bangga dengan najib,selepas tun era Tun M,sekarang baru aku lihat pemimpin negara yg sangat cintakan bangsa dia,cuma mungkin cara dia denganh tun M agak berbeza,,,tapi apa yang penting kita kena percaya pada dia...syabas DS Najib,kami menyokong dan berdiri teguh di belakang anda..!!!

  ReplyDelete
 9. Aku tengok najib tak bersedia atau tergesa2 umumkan plan yang dia sendiri pun mungkin tak tahu kerana dari riak mukanya dan body language dia, nampak hanya membaca teks yang disediakan saja. Cuba bandingkan cara najib instiharkan peruntukan kepada sekolah2 cina, nampak bersedia,bersemangat, gembira dan ikhlas! Aku tak berapa nak yakin kerana semua plan tu bukan yang with immediate effect, bukan seperti kementerian yang jaga melayu yang najib mansuhkan dengan serta merta.

  ReplyDelete
 10. bottom line

  PEMERKOSAAN EKONOMI BUMIPUTERA

  ReplyDelete
 11. Senang sangat kita kena ayat....
  Hari tu cakap nak jaga melayu, tapi bertahun2 dia dok bagi duit kat cina.
  PAU dah dekat. Sebab tu kena buat janji.
  Aku pasti, semuanya smoke screen je.
  Kasi melayu RM500 sorang, kasi komuniti cina juta2.
  Kasi melayu project billion2, melayu ali baba kat cina 95%.
  Cina tak amik pekerja melayu. GLC amik boss2 cina.
  Takkan tak nampak kot.....masih senang sangat kena ayat...

  ReplyDelete
 12. Bagi duit terus je senang. Semua dapat merasai.

  Kalau tak, habis di balun oleh kroni UMNO je.

  ReplyDelete
 13. Yang penting, buat, laksanakan, jgn ckp je.. Aku janji xkan undi bn lg pada pilihanraya akan dtg.

  ReplyDelete
 14. Panjang sangat laa artikel ni sampai letih aku nak membaca nya . Aku memang dah lama tahu yang Najib ni pro melayu tapi Najib tak boleh tunjuk terang terang sebab nanti cina dan india kecik hati . Lagipun Najib ni Perdana Menteri semua kaum .

  ReplyDelete
 15. Saya sokong blog ni di moderate kan seratus peratus .

  ReplyDelete
 16. skrng terbukti yg najib tidak pernah melupakan bumiputera dan melayu...walaupun ada peruntukan yg d beri kpd kaum lain namun melayu masih lg menjadi keutamaan najib pada masa ini...hanya najib saja yg orng melayu ada untuk terus survival untuk masa kini...nak harapkan pakatan harami hancur la melayu d bumi sendiri....

  ReplyDelete
 17. Ketua ketua GLC jangan pentingkan kroni jer,,nasib vendor2 Bumiputera dalam GLC memang macam bangkai bernyawa.Kununnya,syarikat2 Bumiputera tak cukup modal,tak kompeten dan bermacam macam lagi alasan.Padahal,kroni2 dah telan macam2 projek.So,nilaikan semual CEO2 GLC supaya selaras hasrat kerajaan.Kita bukan saja mahu CEO2 yg berkaliber tapi juga amanah&ikhlas bantu bumiputera bukannya CEO yang hanya tahu tunjuk kebolehan tunjuk slide untung2 'consecutive growth' tapi tak bantu bumiputera.So lepas ini,kita tak mahu dengar sme2 bumiputera mengeluh lambat dapat payment dari GLC2..

  ReplyDelete
 18. Berdentum guruh dilangit belum tentu hari akan hujan,
  Entah buaya entah kan katak...entah kan ia entahkan tidak...
  Maklumlah PAU dah dekat....tabur janji pakai lidah je Najib...

  ReplyDelete
 19. Terima Kasih Dato Seri Najib kerana sudi membantu kami yang bumiputra ini. Ini sedikit sebanyak akan membantu untuk menaik taraf hidup kami. dengan adanya rancangan ini, saya pasti lebih ramai lagi bumiputra akan maju dari segi keuntungan. Terima Kasih Dato Sri

  ReplyDelete
 20. Bagus Ds Najib..aku sokong sgt dgn apa yg beliau buat nie..melayu dan bumiputera mmg patut di utamakan..dan apa yg Najib buat nie mmg satu lgkh yg sgt baik..tp klu lps nie msh ada jgk melayu2 yg tak reti nak bersyukur mmg patut halau je depa keluar dri ngra nie!! Mnusia yg tak reti nak bersyukur mmg layak sgt dibuat mcm tu!

  ReplyDelete
 21. hrmmm sangat hebat rancangan2 baru untuk melayu bumiputra..
  tetapi persoalannya mereka nie melayu nie reti ke nk bersyukur..
  sebenarnya dari zaman tun m lagi dah banyak rancangan dan program dijalankn utk memajukn org melayu kita nie cnth membangunkan industri kecil sederhana (IKS) dan banyak lagi..tetapi ramai dikalangan kita melayu xreti nk bersyukur..semua bagi dan jual kat cina dgn harga 2x ganda..diharapkn apa yg najib buat skrg org melayu buka mata dan tolong la belajar bersyukur dan maju jgn biarkn bangsa kita dipijak dan dikawal ekonominya oleh bangsa cina pendatang xsedar diri nk ambil malaysia nie

  ReplyDelete
 22. Hanya orang yang buta dan bodoh je cakap najib tak pedulikan melayu. Najib dari dulu sampai sekarang tak pernah lupakan melayu. Beliau seorang pemimpin yang sayangkan agama bangsa dan negara. Kalau najib tak pedulikan melayu dah lama melayu menjadi minoriti di tanah bertuah ni.

  ReplyDelete
 23. Insyallah mudah-mudahan segala agenda Bumiputera akan berkekalan sampai bila-bila..............

  ReplyDelete
 24. Insyallah mudah-mudahan segala agenda Bumiputera akan berkekalan sampai bila-bila..............

  ReplyDelete
 25. Cakap senang ler bro....Kalau sekeliling penyangak x jadi gak....ideanya bagus tapi DELIVERY NYA????? cakap cam ni waktu start jadi PM dah dengar...tapi xde delivery....Bagi plak penyangak2 jadi hulubalang utk smua projek...hampeh....

  KALAU NAK WAT BIOR SERIUS...JGN WAT CAM MANTAT JER...BAGILER ORG2 YG SERIUS LAIN WAT....JGN BAGI HAPRAK CAM JJ, KJ, PUNAHSIHAT DAN LELAIN DOK KACAU.

  Nak Bukti??? Buktinya bila mamat ni memrintah lbh kurang sama lembik dgn si BODOHWI...Dgr sana dgr sini...SENDIRI X PANDAI WAT KEPUTUSAN...

  Pulak tu da tau cha ya nun boikot...nak di bagi gula2 free dlm bentuk tang long plak....TANGLONG NENEK DIA!!! Yg org kita dok sebok sokong dia gak ape dia bagi ari raya??? UJUNG2 BAGI KAT CINA GAK....BAHLOL TAHAP JILAT JUBOQ SENDIRI DA DIA NI...

  Cakap jgn x serupa bikin daa....

  ReplyDelete
 26. MMG SAYANG TETAPI KEPERIHATINAN TU KURANG SIKIT. RAMAI ORG MELAYU BERASA KECIK HATI. BIASISWA KALAU DULU 90% MELAYU 10% NBUMI TAPI KINI DAH JADI 65 ; 35. BANTUAN SEKOLAH CINA JUGA LEBIH DARI SEKOLAH AGAMA.
  SEKTOR KEWANGAN JUGA BANYAK DIKUASAI OLIH BUKAN MELAYU CONTOH CIMBB. KENAPA ADIK DIA LEBIHKAN BUKAN MELAYU
  WALHAL YG BUAT KERJA NAIKKAN NAMA BAMK ORG MELAYU.
  BERI BERBILLION UTK BUMIPUTRA TETAPI JIKA KERAJAAN BIARKAN KAUM CINNA YG MEMGIMPORT BARANG KEGUNAAN INI PUN TIDAK MEMYENANGKAN ORG MELAYU. MEREKA AKAN NAIKKAN HARGA BARANG BERGANDA. SEPATUTNYA KERAJAAN TUBUHKAN SATU SYARIKAT PENGIMPORT BAHAN KEGUNAAN CONTOH KALAU UTK BUATCONSTRUCTION. SIMEN KAYU DSB SYARIKAT KERAJAAN INI IMPORT DIRECT TIDAK MELALUI TAUKEY2 INI. JADI BOLIHLAH USHAWAN INI MEMBELI DGN HARGA YG LEBIH MURAH

  PENDEK CERITA BUATLAH SATU COMPANY YG MANA KAUM BUMIPUTERA BOLIH BELI TERUS DAN MURAH. TANPA ADA LINTAH2 INI.

  KALAU ADA NIAT NAK BANTU ORG MELAYU BUATLAH BETUL2. JGNLAH DGR CAKAP PENASIHAT CINNA YG ADA. TAKUT ADA NIAT TIDAK BAIK.

  ORG MELAYU SUSAH NAK NAIK SEBAB MEREKA INI YG CONTROL HARGA BARANG. DIA BAGI MELAYU UNTUNG RM1 TAPI DIA UNTUNG RM10. MACAM MANA MELAYU NAK MAJU.

  PM MESTI PEKA. JGM SAMPAI ORG MELAYU MARAH DAN MEMBERONTAK. UNDANG2 MESTI DIPERKETAT. AGAMA DAN BANGSA MELAYU JGN NAK DIPEEKOTAK KATIKKAN. TAKUT SAMPAI SATU TAHAP ORG MELAYU SUDAH TIDAK TAHAN. OVER THE LIMIT. SUSAH NANTI. BARU2 NI DAH MULA ADA PADERI CUBA CABAR KEIMAMAM ORG ISLAM. NAMANYA PADERI TAPI PERANGAI TIDAK MELAMBANGKAN PADERI LANGSUNG. CINNA PULAK YG BIADAP TU.

  CEPAT GUBAL UNDANG2 JGN SAMPAI TERLAMBAT. INI PERANGAI ORG MELAYU YG PALING BURUK. MALAS DAN LEMBAB. SEBAB TU ORG AMBIK KERSEMPATAN. TAK TAULAH MELAYU NI NAK SEDAR. JGN JADI MCM SPORE BARI NAK MENYESAL. DAH TERLAMBAR. PERANGANAI DAP SEKARANG MCM LIMKUAN YOU DILU. HARAP SEMUA ORG MEPAYU SEDAR
  JGN NASI DAH JADI BUBUR SUDAH

  ReplyDelete
 27. Alhamdulillah... doa' & hasrat kita orang Melayu sudah dikabulkan apabila PM Najib sedar dan balik ke pangkal perjuangan asal UMNO. Sila baca keratan akhbar ini.

  KUALA LUMPUR, Sept 15 — He has carefully crafted his image as a reformer since taking office in 2009 but Datuk Seri Najib Razak may have dealt this façade a blow by unveiling a slew of additional pro-Bumiputera affirmative action seen to shore up his position ahead of the Umno polls, political analysts said.

  After over a week of publicity, the prime minister yesterday detailed a far-reaching New Economic Model (NEM) that is set to offer the dominant Malay community access to over RM31 billion in aid and contracts.

  And despite previously saying the NEM would replace the pro-Bumiputera affirmative action from the now-defunct New Economic Policy (NEP) in favour of meritocracy, Najib yesterday instead gave the controversial programme a new lease on life.

  “The question now for Najib and his administration is how the international community will view him from now onwards,” James Chin, a political analyst from Monash University Sunway told The Malay Mail Online in an e-mail interview..

  “They saw him as a reformer and I suspect this will no longer be the case after this.”

  The timing of the announcement just three months away from the Umno election was also not coincidental, Chin noted. Instead, he said this was likely to pre-empt any talk from Umno bloggers that the party president needed to be challenged because “he is not defending Malay rights”.

  Since the general election in May, prominent blogs aligned to the party such as bigdogdotcom and outsyedthebox have become increasingly vocal with their criticism against Najib for apparently seeking to court the non-Malay electorate as well as calls for him to recognise the role the Malays played in BN’s Election 2013 win.

  Mooted in 1971, the NEP had an ambitious aim to redress the socio-economic gap between the largely-urban Chinese and the rural Malays as well as other indigenous Bumiputera, within the span of two decades.

  It ended officially in 1990, but the key aspects of its Malay/Bumiputera-preferred action plan remains in various forms years later.

  Yesterday, Chin said the new Bumiputera agenda was a reward to the Malay community for supporting Umno and Barisan Nasional (BN) during Election 2013.

  “He has no choice given that he is facing increasing pressure from right wing Malay groups,” Chin said.

  Chief executive officer of the Institute for Democracy and Economic Affairs (Ideas) Wan Saiful Wan Jan shared the same view and said Najib’s image among the international community is set to take a mauling because of the programme unveiled yesterday.

  “I think when international bodies look at the announcement today (yesterday), they will certainly see nothing much has changed.

  “There were a lot of rhetoric by the government before the election, but once the political reality come to play, it is difficult to change,” he said.

  Wan Saiful also said the announcement signalled an entrenchment of the status quo, and a reversal of promises made by the prime minister to reform the economy and do away with race-based policies.

  “It shows confirmation that there are certain groups of people in Malaysia who are more privileged than the rest,” he said.

  The announcements also sought to push the Bumiputera agenda in a way not conceived of during the NEP’s launch in 1970, Wan Saiful pointed out.

  Another analyst, director of Centre for Policy Initiatives (CPI) Dr Lim Teck Ghee, said the policies rolled out yesterday were unlikely to bring about any fundamental changes to the current state of affairs.

  ”Poor Bumiputera (as well as non-Bumiputera) need greater access to capital, education, housing and business opportunities.

  ReplyDelete
 28. Alhamdulillah... doa' & hasrat kita orang Melayu sudah dikabulkan apabila PM Najib sedar dan balik ke pangkal perjuangan asal UMNO. Sila baca keratan akhbar ini.

  KUALA LUMPUR, Sept 15 — He has carefully crafted his image as a reformer since taking office in 2009 but Datuk Seri Najib Razak may have dealt this façade a blow by unveiling a slew of additional pro-Bumiputera affirmative action seen to shore up his position ahead of the Umno polls, political analysts said.

  After over a week of publicity, the prime minister yesterday detailed a far-reaching New Economic Model (NEM) that is set to offer the dominant Malay community access to over RM31 billion in aid and contracts.

  And despite previously saying the NEM would replace the pro-Bumiputera affirmative action from the now-defunct New Economic Policy (NEP) in favour of meritocracy, Najib yesterday instead gave the controversial programme a new lease on life.

  “The question now for Najib and his administration is how the international community will view him from now onwards,” James Chin, a political analyst from Monash University Sunway told The Malay Mail Online in an e-mail interview..

  “They saw him as a reformer and I suspect this will no longer be the case after this.”

  The timing of the announcement just three months away from the Umno election was also not coincidental, Chin noted. Instead, he said this was likely to pre-empt any talk from Umno bloggers that the party president needed to be challenged because “he is not defending Malay rights”.

  Since the general election in May, prominent blogs aligned to the party such as bigdogdotcom and outsyedthebox have become increasingly vocal with their criticism against Najib for apparently seeking to court the non-Malay electorate as well as calls for him to recognise the role the Malays played in BN’s Election 2013 win.

  Mooted in 1971, the NEP had an ambitious aim to redress the socio-economic gap between the largely-urban Chinese and the rural Malays as well as other indigenous Bumiputera, within the span of two decades.

  It ended officially in 1990, but the key aspects of its Malay/Bumiputera-preferred action plan remains in various forms years later.

  Yesterday, Chin said the new Bumiputera agenda was a reward to the Malay community for supporting Umno and Barisan Nasional (BN) during Election 2013.

  “He has no choice given that he is facing increasing pressure from right wing Malay groups,” Chin said.

  Chief executive officer of the Institute for Democracy and Economic Affairs (Ideas) Wan Saiful Wan Jan shared the same view and said Najib’s image among the international community is set to take a mauling because of the programme unveiled yesterday.

  “I think when international bodies look at the announcement today (yesterday), they will certainly see nothing much has changed.

  “There were a lot of rhetoric by the government before the election, but once the political reality come to play, it is difficult to change,” he said.

  Wan Saiful also said the announcement signalled an entrenchment of the status quo, and a reversal of promises made by the prime minister to reform the economy and do away with race-based policies.

  “It shows confirmation that there are certain groups of people in Malaysia who are more privileged than the rest,” he said.

  The announcements also sought to push the Bumiputera agenda in a way not conceived of during the NEP’s launch in 1970, Wan Saiful pointed out.

  Another analyst, director of Centre for Policy Initiatives (CPI) Dr Lim Teck Ghee, said the policies rolled out yesterday were unlikely to bring about any fundamental changes to the current state of affairs.

  ”Poor Bumiputera (as well as non-Bumiputera) need greater access to capital, education, housing and business opportunities.

  ReplyDelete
 29. Saya ingin menyingkap sejarah. Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein merupakan seorang yang banyak memberikan perhatian kepada program pembangunan luar bandar, khususnya melibatkan orang Melayu. Beliau, selaku Timbalan Perdana Menteri merupakan pengerak utama dibelakang kelahiran MARA (melalui Akta MARA), Institut Teknologi MARA (kini Universiti Teknologi MARA) dan Institut Kemahiran MARA (IKM) pada tahun 1966 dan pemangkin kepada Kongress Ekonomi Bumiputra pertama (1965). Menteri Pembangunan Luar Bandar masa itu pula merupakan Allahyarham Tun Ghaffar Baba, yang begitu menekankan menyeluruh aspek ‘Agenda Melayu’.

  Kerajaan pernah memberi jaminan kepentingan masyarakat bumiputera di negara ini tidak akan diabaikan walaupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MeCD) telah dimansuhkan.Tapi kini apa dah jadi?PM Najib semenjak meliberalisasikan ekonomi negara, Melayu menjadi tercicir dan diabaikan oleh kerajaan. Yang ada cuma TEKUN dan MARA diletakkan di bawah KKLW, seolah-olah MeCD dahulu hanya didokong oleh dua agensi ini. Perlu diingat MECD merupakan Kementerian yang diujudkan bagi semua peruntukan khas sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Those were original provisions when Federation of Malaysia achieved its independence.

  Alhamdulillah.... PM Najib telah sedar & insaf. Bagai sirih pulang ke gagang, anak Allahyarham Tun Abdul Razak telah kembali ke perjuangan asal UMNO dgn pengumuman berita cukup GUMBIRA bagi kita umat Melayu & Bumiputera.

  ReplyDelete
 30. Sdra Parpu... kata-kata mu itu, "Wahai bahalol dan bebalan yang selama ini dok kutuk PM Najib" sebenarnya mencerminkan diri kamu senidri.

  Jika tidak kerana gelombang & badai cetusan dari Melayu seperti kami, mana mungkin PM Najib akan kembali ke perjuangan asal UMNO. Saya yakin PM Najib sedar akan hakikat ini, mentelah PAU yg semakin dekat.

  ReplyDelete
 31. Booleh lah... Tapi melayu yg macam mana yg dapat peluang ini... Rasanya melayu yg sama dan yg dah biasa akan dpt lagi... Melayu yg tiada kabel tetap ketinggalan

  ReplyDelete
 32. Sdra Reentry Capsule
  Encik Mohammad
  Sdra Melayu Perak
  Puan Makcik Sambal Belacan
  Assalamualaikum.......

  Setelah saya amati semua laporan akhbar (pro pembangkang & pro kerajaan) dan feedback dari network saya, saya yakin PM Najib bersungguhan untuk kembali ke perjuangan asal UMNO kerana tsunami bantahan Melayu Bawahan yang merasakan telah terpinggir di bawah reform PM Najib "Model Ekonomi Baru" 4 tahun lalu. Oleh yg demikian, ayuhlah kita close rank dan beri sokongan pada PM Najib. Lagi pula, beliau buat kali pertamanya telah secara terbuka mengucapkan terima kasih beliau kepada kita orang Melayu di atas sokongan & undi pd PRU 13.

  Sekian & Salam Hormat.

  ReplyDelete
 33. Teks ucapan PM Najib membuat saya menangis dan bersyukur. Saya yakin PM Najib kali ini akan komitted dan melaksanakannya di atas kesedarannya. Saya kini merasa cukup tenang.

  ReplyDelete
 34. Teks ucapan PM Najib membuat saya menangis dan bersyukur. Saya yakin PM Najib kali ini akan komitted dan melaksanakannya di atas kesedarannya. Saya kini merasa cukup tenang.

  ReplyDelete
 35. PANAS BERAPI! SIAPA KATA NAJIB TAK PEDULIKAN MELAYU? INI BUKTINYA NAJIB MEMANG MENGAMBIL BERAT TENTANG MELAYU DAN BUMIPUTERA!

  _________________________

  Itupon setelah kebanyakan cina dah xsokong najib.
  Kalau cina masih kuat sokong najib....................

  ReplyDelete
 36. woi cerdik cuba baca blog ini ...

  http://yuseriyusoff.blogspot.com/2013/09/myteksi-syarikat-milik-cina-totok-anak.html
  alahai begitu besarnya jasa ah jib gong kepada umat melayu ...

  Sebelum ini dikhabarkankan YTL dapat kontrak Kementerian Pendidikan berjumlah RM9 billion untuk pemasangan jalur lebar, Pelantar Pembelajaran Maya (VLE) dan pembekalan komputer riba Chromebook di bawah skim ’1Student, 1Device’.

  dan lagi jasa ah jib gong ...
  Saya difahamkan baru-baru ini MyTeksi mendapat geran kerajaan sebanyak RM1.2 juta dari Yayasan 1Malaysia. Walhal jika diperhatikan hampir 95% pekerja syarikat terdiri daripada kaum cina yang fanatik DAP.

  MyTeksi yang dimiliki oleh Anthony Tan (gambar) cucu pengasas Tan Chong Motors iaitu keluarga ke-11 terkaya di Malaysia khabarnya mendapat sokongan penuh PEMANDU malah PM sendiri ghairah mempromosikan MyTeksi di laman Twitternya sekaligus memberikan promosi secara percuma kepada syarikat tersebut.

  parpu ... teruskan usaha anda menyokong ah jib gong ...

  ReplyDelete
 37. woi cerdik cuba baca blog ini ...

  http://yuseriyusoff.blogspot.com/2013/09/myteksi-syarikat-milik-cina-totok-anak.html
  alahai begitu besarnya jasa ah jib gong kepada umat melayu ...

  Sebelum ini dikhabarkankan YTL dapat kontrak Kementerian Pendidikan berjumlah RM9 billion untuk pemasangan jalur lebar, Pelantar Pembelajaran Maya (VLE) dan pembekalan komputer riba Chromebook di bawah skim ’1Student, 1Device’.

  dan lagi jasa ah jib gong ...
  Saya difahamkan baru-baru ini MyTeksi mendapat geran kerajaan sebanyak RM1.2 juta dari Yayasan 1Malaysia. Walhal jika diperhatikan hampir 95% pekerja syarikat terdiri daripada kaum cina yang fanatik DAP.

  MyTeksi yang dimiliki oleh Anthony Tan (gambar) cucu pengasas Tan Chong Motors iaitu keluarga ke-11 terkaya di Malaysia khabarnya mendapat sokongan penuh PEMANDU malah PM sendiri ghairah mempromosikan MyTeksi di laman Twitternya sekaligus memberikan promosi secara percuma kepada syarikat tersebut.

  parpu ... teruskan usaha anda menyokong ah jib gong ...

  ReplyDelete
 38. Kih.kih.kih.semua tu teknik mengayakan ketua bahagian,ketua cawangan,kontraktor umporno walau tak reti kerja.rakyat bawahan?terus jadi abdi kepada sistem kapitalis najib.retorik.lebih 56 tahun merdeka,cuba lihat Bersamamu,rintihan dan kesusahan rakyat tetap mcm tu.biar berkajang diretorik pada rakyat,jika penipu maka tetap ler penipu.

  ReplyDelete
 39. mmm perancangan kemajuan spiritual Islam tak ada la.

  Melayu dan ISlam tu tak leh di pisahkan. Bagus untuk perancangan ekonomi tapi macam saya ASB ke tekun ke apa ke (EKonomi) tak saya risaukan sangat (sebagai perseorangan sayalah) sebab walaupun pendapat saya kecil gaya hidup saya juga kecil. Yang saya risaukan sikit Najib gaya Islamik tu tak ada sangat.

  Najib boleh buat sikit perancangan untuk memajukan harta wakaf, pengurusan zakat yang lebih effektif (saya tahu zakat bidang kuasa negeri bukan Persekutuan - tapi mesti ada cara untuk di selarikan), sistem kewangan Islam (bank Islam misalnya yang lebih ada EHSAN. Sekarang menekan ISLAM (tiada unsur riba)dan IMAN (akad kontrak percaya ianya baik )je BANK ISLam ni Ehsannya entah kemana sebab bebanan peminjamnnya pun berat juga. Kalau tak bayar hutang saman di Mahkamah sivil juga yang sudah tentu ada interest atas kos misalnya. ( awalnya ISlam tapi di hujung ada juga terselit riba)

  Satu lagi ada sumber yang belum di terokai seperti harta warisan yang tak selesai sebab susah proses Mahkamah dan birokrasi. Dengar cerita di AMAnah Raya sahaja je berbillion-billion.

  Untuk Bumiputera (seperti orang Asli dan pribumi Sabah Sarawak)pula rasanya susah la mereka hendak ambil ASB atau Tekun. Hendak ambil pinjamnan Mara ke apa ke apa yang mereka nak majukan jika asas mereka pun kurang lagi. Nak bina rumah SPNB atau PR1MA ka mana nak sampai takat mereka ni. Hal-hal spiritual mereka juga tiada di tekankan di sini contoh bab tanah warisan mereka,

  Ekonomi dan spiritual kena selari. Melayu dan bumiputera bukan CIna yang pentingkan DUIT dan Ekonomi sahaja. Buangkan mentaliti AH JIB Gor bila hendak menguruskan Melayu. JAdilah Abang Najib bukan lagi AH Jib Gor bila masuk kandang Melayu.

  Mungkin sebab penasihat Najib dalam pengumuman ini tidak ada mentaliti Islamik atau Melayu kot? Sebab itulah perancangan ni sangat NGAM dengan mentaliti orang Cina yang lapar duit je memanjang. Pengumumunan dan perancangan ini datang dari AH JIB Gor bukannya Saudara/Abang Najib.

  ReplyDelete
 40. Melayu....bila nak berdikari ni?
  Melayu....sampai bila nak harap subsidi?
  Melayu...sampai bila nak macam gini
  Melayu...kenapa terus meLAYU

  ReplyDelete
 41. Perjuangan kita orang Melayu Bawahan mendesak PM Najib memperkasakan hak & ekonomi Melayu & Bumiputera telah menampakkan hasil. Selamilah teks ucapan beliau (di blog PK House) dan saya nampak beliau tiada pilihan kecuali mengumumkan program berkenaan, sekali gus telah menidakkan 'Model Ekonomi Baru' beliau. Hari ini orang -orang cina & melayu Liberal telah merungut & menangis dgn pengumuman PM Najib spt yang mereka luahkan di akhbar hari ini :-

  1. Datuk Seri Najib Razak may have dealt this façade a blow by unveiling a slew of additional pro-Bumiputera affirmative action seen to shore up his position ahead of the Umno polls, political analysts said.

  2. The prime minister yesterday detailed a far-reaching New Economic Model (NEM) that is set to offer the dominant Malay community access to over RM31 billion in aid and contracts.

  3. PM Najib previously said the Model Ekonomi Baru would replace the pro-Bumiputera affirmative action from the now-defunct New Economic Policy (NEP) in favour of meritocracy. Najib yesterday instead gave the controversial programme a new lease on life.

  4. They saw him as a reformer and suspect this will no longer be the case after this.

  5. This was likely to pre-empt any talk from Umno bloggers that the party president needed to be challenged because “he is not defending Malay rights”.

  6. PM Najib has no choice given that he is facing increasing pressure from right wing Malay groups.

  7. Yesterday, Chin said the new Bumiputera agenda was a reward to the Malay community for supporting Umno and Barisan Nasional (BN) during Election 2013.

  Syukur.... PM Najib telah balik ke pangkuan jalan asal perjuangan UMNO. Tinggal Konsultan Liberal & PEMANDU saja yg belum disinglir & dibubarkan. Insya Allah... ini akan disuarakan dalam PAU oleh para perwakilan nanti.

  Salam Perjuangan dan hormat.

  ReplyDelete
 42. NAJIB DAH BUKTIKAN YG DIA BERJIWA MELAYU DAN DEMI MEMPERTAHANKAN MELAYU NAJIB TLH MEMPERKASAKAN EKONOMI BUMIPUTERA. AKU HARAP ORG MELAYU KITA DAPAT BUKA MATA DAN MINDA. JGN TERMAKAN HASUTAN PEMBANGKNAG YG SUKA MENABUR FITNAH PASAL NAJIB APA SELAMA INI.

  ReplyDelete
 43. http://www.themalaysianinsider.com/mobile/malaysia/article/najibs-bumi-agenda-is-unconstitutional-says-law-professor

  ReplyDelete
 44. baca teks semua boleh...tapi buatnye lain..tanah ktm kt singapore pun bg kt spura.batu putih pun terlepas...harga kereta la ni tak turun gak..mintak gak yg naik. Ini baru endless possibilities.

  ReplyDelete
 45. Wahai Melayu UMNO atau Melayu pembangkanng dan bumiputra lainya.. Marilak kita berlapang dada dan berlapang minda untuk sahut cabaran Najib.. Bersatu bersama-sama memperkasakan Ekonomi Bumiputra. Ketepikan sifat buruk sangka, busuk hati , debgki dan khianat. Kalau bukan kita yang sahut cabaran ini siapa lagi..Ruang terbuka luas untuk kita sahut cabaran dan berusaha untuk majukan bangsa supaya anak-anak cucu kita tak perlu mengemis mencari kerja di syarikat-syarikan cinabeng lagi..Insyallah..

  ReplyDelete
 46. betul..najib tidak pernah lupa untuk memperkasakan orang melayu..pelbagai usaha dilakukkan untuk meningkatkkan ekonomi orang melayu..tp mereka tidak memgambil peluang yang terhidang dgn baik malah ada yg ckp najib mementingkan org cina..semua itu hanya mainan semata mata hakikatnya byk dibuat hanya untuk org melayu

  ReplyDelete

Aku bagi korang komen bebas kat sini tapi aku harap korang kena bertanggungjawab dengan komen korang. Marilah kita raikan demokrasi dengan lebih beradab dan bertanggungjawab.

BERANI BUAT BERANI TANGGUNG LA YEA!